Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-01-29 17:42 i Pysslingen Förskolor Maria Ro Pysslingen
Här skriver ni vilket projekt som arbetas med!
Förskola
Vi kommer att arbeta med temat vatten. Vi börjar med vattnets kretslopp och går vidare med experiment, djur i sjöar och hav, vår hälsa- vatten i kroppen.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Vi jobbar med temat vatten. I tema vatten får barnen upptäcka och utforska på olika arbetssätt. Vatten är något som barn har lätt att associera till och man kan arbeta på ett mångsidigt sätt. 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

 Genom att vi har sett att barnen har ett samlat intresse för vatten. Allt från att leka med vatten till olika frågeställningar från barnen som tex. Varför kommer det regn från himlen? Varför dricker jag vatten? Varför är vatten bra? 

Hur kommer vi jobba med det?

Bygga upp en förståelse för vatten som ett exempel på vattnets kretslopp. Upptäcka samband och förändringar i naturen som är relaterat till vatten. Medvetenhet till vattnets stora betydelse och en djupare förståelse för hur viktigt vatten är på vår jord. Träna barnen i förmågan att göra förutsägelser samt att iaktta förändring. Hantera enkla laborativ utrustning samt utveckla sin finmotorik. Få möjlighet att studera och diskutera begrepp samt lösning, smälta, frysa, tryck och filtrering.

Hur gick det?

Vi upplevde att barnen visade ett stort intresse genom sin nyfikenhet, sitt uttryck i olika hypoteser, sin vilja att lära sig mera, sitt skapande samt att inplantera det i den fria leken där man kunde se barnen leka rollekar som innehöll experiment. Föräldrar berättade också att deras barn tog med sig sina kunskaper hem och kunde experimentera med olika saker.

Varför? Hur går vi vidare?

 Under temat vatten var vi uppdelade i fyra olika grupper med sex barn i varje grupp. Detta blev fördelaktigt då vi under flertalet gånger utövade experiment. Barnens delaktighet blev mer synligt då de själva kunde utöva experimentet efter varje genomgång. Under hösten 2017 kommer vi fortsätta med att vara uppdelade i mindre tema grupper då det har fungerat mycket bra.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: