Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och matematik

Skapad 2017-01-29 20:26 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill lära känna varandra på avdelningen både personal och barn, bli trygga med varandra och känna att vi har kul på avdelningen tillsammans, barn som vuxen.

Vi kommer att jobba vidare med socialt samspel  och hur man är en bra kompis . Vi kommer också att arbeta vidare med Pippi som sover över hos en kompis över helgen.

Vi kommer även att fortsätta med konflikthantering eftersom det händer något i vardagen hela tiden och konflikthantering är något alla behöver ha med sig.

Vi kommer att arbeta med matematik och förståelsen för matematiska begrepp i vardagen.

Vi kommer att arbeta med språket som genomsyrar hela verksamheten. Att förstärka språket med TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

 

 

.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi kommer  att använda konkret material i matematiken såsom tex. duplo och plastdjuren där färg, form, antal och sortering lyfts fram. Vi räknar på våra olika språk som vi har på avdelningen, bland annat svenska, engelska. Vi försöker lära oss att räkna på polska.

Språket förstärks med TAKK i vardagen samt veckans tecken. Vi spelar rim-memory, uppmuntrar skriftspråket, använder oss av sagor, sång, olika spel och pussel med siffror och bokstäver mm.

Barnen kommer även att få uppleva temat genom: rytmik, miniröris, rim och ramsor, sagor, TAKK, sånger och film som gynnar det språkliga samspelet i vardagen.

Vi kommer att dokumentera i form av skapande, foton, text och via Unikum.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att vara veckans kompis och få ha Pippi hemma över helgen gör vi barnen delaktiga i vardagen på avdelningen. Vi samarbetar även med hemmet då Pippi sover över.

Genom observationer och samtal med barnen kan de påverka innehållet under temats gång.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer ta foton, ev filma, och anteckna vad som händer, vad barnen reflekterar över och vad de vill lära sig mer om vid de olika undervisningssituationerna.

Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för utvärdering och analys. 

Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi pedagoger, sedan på dokumentationen och reflekterar kring det.

 

Hur gick det?

Vad fungerade/fungerade inte?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: