Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsmatte Gamma grundsär åk 7-9

Skapad 2017-01-30 07:43 i Centrumskolan Halmstad
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Matematisk vardag. Rimlighet och verklighet.

Innehåll

Matematik åk 7-9 

 

Syfte:

* lösa matematiska problem

* använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

* reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning.

 

 Problemlösning 

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.  

 

 

Taluppfattning och tals användning 

 • Överslagsberäkning, huvudräkning, skriftliga metoder och digital teknik (miniräknare). 
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.  

 

 Tid och pengar 

 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas.  

Hur ska eleven lära?

Räkna uppgifter enskilt och med pedagog. Använda interaktiva läromedel. 

Bedömning;Vad ska bedömas?

Kan positionssystemet från 100-tal ner till 100-delar

strategier för multiplikation och division med 10, 100 samt tabeller upp till 10.

mäta och jämföra längder, känna igen de vanligaste geometriska figurerna och förstå skillnaden mellan olika vinklar samt beräkna enkla areor.

kan göra enkla volym och viktberäkningar

kan göra enhetsomvandlingar.

kan räkna med tid, läsa av enkla tabeller, stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

kunna beräkna olika lägesmått.

omvandla tal från bråkform, decimalform och procent

Hur ska det bedömas?

muntligt och mindre skriftliga tester.

När ska det bedömas?

Kontinuerlig avcheckning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
  Ma  7-9
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Negativa tal och deras användning i konkreta och vardagliga situationer, till exempel vid mätning av temperatur.
  Ma  7-9
 • Begreppet procent och hur det används och uttrycks.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9
 • Sannolikhet, chans, risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  7-9
 • Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  7-9
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9
 • Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.
  Ma  7-9
 • Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven bidrar till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett ändamålsenligtsätt.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
.Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning ellerskiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrartill att storleksordna enheterna.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med viss säkerhet.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med säkerhet.
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ettdelvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och ienkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ettändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och ivälutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: