Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg La France vs. La Suède

Skapad 2017-01-30 10:44 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Läsförståelsearbete med texter om Frankrike. Jämförelse av franska och svenska företeelser, kulturella yttringar, traditioner, samhällsfrågor. Arbetsområdet bygger på Français Formidable 3 s. 22-27 + s. 94-99.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi har alla vår egen bild av Frankrike; mannen med basker och baguette under armen, välklädda små fransyskor med rött läppstift och höga klackar och massor av ostar, vin och romantik.

Men hur är det egentligen? Hur skulle du vilja presentera Frankrike utan att nämna någon av dessa gamla klichéer? Och vad hittar du för likheter och olikheter med svenska företeelser?

Innehåll

Mål

Under arbetet ska du

 • utveckla din förmåga att läsa och förstå texter på franska.
 • utveckla din förmåga att lyssna och förstå när någon pratar franska.
 • utveckla din förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella yttringar i Frankrike.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med texter och uppgifter enligt följande:

Bastexter som alla läser:

 • Français Formidable 3 textboken s. 22-27 och arbetsboken s. 38-41 samtliga uppgifter.
 • Français Formidable 3 textboken s. 94-95 och arbetsboken s. 146-147

Valfria texter och filmer:

 • Läsförståelsetexter
 • Egna sökningar på franska siter
 • Det finns sju Anaconda Société-filmer på urskola.se. Titta igenom dessa innan du väljer ämne du vill fördjupa dig i. Filmerna kommer du åt genom att logga in via webbläsaren Safari på ne.se, klicka på PLAY, sök Anaconda Société. 
 • Anaconda société - Bilden av Frankrike  
 • Anaconda société - Frankrike och rökning - en inpyrd vana? 
 • Anaconda société - Att vara gay i Frankrike
 • Anaconda société - Om Frankrike och engelskan-en omöjlig kombination?
 • Anaconda société - Frankrike och maten
 • Anaconda société  - Om att vara svensk i Frankrike
 • Anaconda société - Om Frankrike och jämställdheten

Arbetsgång:

 1. Du läser alla bastexter i boken.
 2. Du väljer ett område att fördjupa dig i. Det kan vara något som du läst om i boken eller något annat. Du letar egna texter/ filmer på franska om detta område.
 3. Du gör en jämförelse med något liknande i den svenska kulturen/ levandssättet. 
 4. Du redovisar ditt arbete, på svenska eller på franska eller på båda språken.

Punkt 1- 3 kan du arbeta tillsammans med någon annan. Punkt 4 gör du själv

Visa din kunskap - Bedömning

Du redovisar din jämförelse antingen muntligt eller skriftligt på ett googledokument. Du väljer om du vill redovisa på svenska eller franska eller lite av varje. 

Du redovisar din läsförståelseförmåga i ett prov

Du redovisar din förmåga att förstå  franska i ett hörförståelseprov. 

Reflektion

På vilket sätt har din bild av Frankrike förändrats genom att ha arbetat med detta arbetsområde? Hur kan du ha använding för de kunskaper du fått under detta arbetsområde? Hur har pararbetet fungerat? Hur arbetar du med läsförståelse? Vilken hjälp behöver du för att bli säkrare?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk 7-9, läsförståelse + reflektion (La France/La Suède)

Ej uppnått
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan välja bland texter /.../ av enkel karaktär och med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter /.../ av enkel karaktär och på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter /.../ av enkel karaktär och på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Reflektion över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: