Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering på avdelning Tellus

Skapad 2017-01-30 12:38 i Håksbergs förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun, Håksberg och Sörviks förskolor.
Förskola
Vi introducerar programmering i barngruppen. Barnen utmanas att tänka strategiskt, matematiskt och får dessutom kännedom om olika begrepp inom programmering såsom kommandon, koder, mönster osv

Innehåll

Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

 Barnen är intresserade av Ipad och annan teknik. De leker att de styr varandra och de ger varandra instruktioner i hur agera.

Dessa lärprocesser ser vi att barnen är inne i:

 • Kommunikation
 • Att ge varandra instruktioner
 • Tänka i flera steg
 • Matematik - att mäta och känsla för längd.

Vi vill ge barnen ett "verktyg" för att utveckla deras förmåga att följa matematiska resonemang genom kommandon och programmering.

Vi vill väcka nyfikenhet och en förståelse för den digitalisering barnen möter i sin vardag. 

När vi introducerar ämnet för barnen gör vi en tankekarta med barnen, för att få reda på vad de vet om programmering.

 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Att verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa problem. Att dela upp problem i mindre delar (steg).  

·       Att barnen ska få möjlighet att följa en instruktion och skapa egna mönster. 

·       Att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för symboler och deras betydelse.  

·       Att verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet att utveckla sitt kreativa tänkande och att tänka utanför ramarna. 

Verksamheten ska erbjuda barnen möjligheten att utvecklas genom kreativa misslyckanden och insiktsfulla felsteg. Med det menar vi att inget är fel utan det finns flera sätt att lösa problemen.

För koppling till läroplan, se nedan.

Hur gör vi?

Metod

 Vi förbereder barnen genom att bygga rörelse- och musikmaskiner för att ge dem möjlighet att förstå de grundläggande principerna i programmering , dvs att ge kommandon och följa ett specifikt mönster för att uppnå ett förutbestämt mål.

Vi utmanar barnen genom att de själva får ge och följa kommandon. Vi avancerar och utvecklar kommandona så att barnen ges möjlighet att tänka i flera steg.

 Vi inspirerar barnen genom att använda oss att ett varierat arbetssätt och material. Vi använder lego, magneter, instrument, pilar, rörelse, bilder, qr-koder mm

 

 

Förutsättningar

 En gång i veckan med samtliga barn i mindre grupp under hösten ochvåren.

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av Ipad. Foton, filmer och text.

Vi dokumenterar det vi gör, det barnen reflekterar över och barnens lärande.  

Hur blev det?

Utvärdering och uppföljning

Vilka läroplansmål arbetades det med?

Vilka läroplansmål har styrt inriktningen på aktiviteten/temat?

Hur har arbetet varit?

Personalens och barnens upplevelser.

Hur utmanade vi barnen?

Hur inspirerade vi barnen?

Hur kan vi gå vidare?

Vad var intressant för barnen?

Vilka lärprocesser var barnen inne i och vad var det barnen försökte förstå?

Gå vidare till  första punkten "var är vi?".

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: