Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplysningstiden och revolutionerna v 6-14

Skapad 2017-01-30 14:20 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Svenska Historia
I den här kursen presenteras de idéer och händelser som utgjorde den epok som kallas upplysningstiden. Några av de viktigaste tänkarna och författarna kommer att gås igenom, liksom de stora revolutionerna.

Innehåll

Under upplysningstiden uppstår en tydlig brytning mot tidigare tiders auktoritetstänkande och religiöst präglad moral. Nu är det människan som står i fokus, med sitt förnuft och sitt förhållande till världen.

 

I historiaundervisningen kommer du att få möta de viktigaste idéerna, och det nya samhälle som formades ur dem. I svenskämnet kommer du att få stifta bekantskap med några av de viktigaste författarna och den stil som utmärkte skönlitteraturen under epoken. Du kommer också att få skriva en alldeles egen robinsonad!

 

Svenska

Vecka 5: introduktion av temat. Kort om upplysningen. Val av bok.

Vecka 6: Genomgång av författare samt genren robinsonad. Påbörja arbetet med egen robinsonad.

Vecka 7: Lov

Vecka 8: Förhör på upplysningens idéer. Fortsätt arbeta med robinsonaden. Fyll på dina anteckningar inför bokuppgiften.

Vecka 9: Fortsätt arbeta med robinsonaden. Respons 1. Fyll på dina anteckningar inför bokuppgiften.

Vecka 10: Fortsätt arbeta med robinsonaden. Respons 2. Fyll på dina anteckningar inför bokuppgiften.

Vecka 11: Lämna in robinsonad samt bokuppgift.

Historia

Vecka 6: Bakgrund och orsaker till amerikanska revolutionen, och vägen till självständighet

Vecka 7: Lov

Vecka 8: Konsekvenser av Amerikanska revolutionen

Vecka 9: Franska revolutionen, bakgrund och orsaker

Vecka 10: Revolution och skräckvälde

Vecka 11: Napoleon och konsekvenser av Franska revolutionen

Vecka 12: Redovisning av era kunskaper

Uppgifter

 • Genomgångar - revolutionerna

 • Dagbok från revolutionen

 • Revolutionen är över! Vad gör vi nu?

 • Bokuppgift

 • Robinsonad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: