Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 åk 7 Re Etik TP

Skapad 2017-01-30 14:41 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Religionskunskap
Vad är rätt och vad är fel? Etik handlar om vad som är rätt och vad som är fel i olika situationer. Du ska lära dig om vad etik innebär och hur du kan handla i olika situationer.

Innehåll

Mål för elev 

reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller 

 

Genomförande

Du ska under dessa veckor arbeta med etik och moral, om vad som är rätt och fel i olika situationer. Du lär dig olika etiska begrepp och om olika modeller som du ska kunna skilja på och se hur de kan användas i olika sammanhang samt förstå varför vi ofta har olika åsikter. 

Du kommer att diskutera mycket, både i helklass och i mindre grupper, utifrån olika frågeställningar och case. Du kommer även göra en skriftlig reflektion på en situation. 

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

reflektera över olika livsfrågor, din och andras identitet och hur du förhåller dig till etiska frågeställningar så att du utvecklar en personlig livshållning och förståelse för ditt och andras sätt att tänka och leva. 

ta ställning i etiska och moraliska frågor med hjälp av etiska begrepp och modeller som du resonerar och analyserar kring

använder dig av etiska begrepp i olika resonemang

 

Innehåll

 

  • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 

 

 

Matriser

Re
Etik

---->
---->
---->
Resonera och argumentera
moraliska frågeställningar och värderingar
Du kan resonera kring vad som är rätt eller fel; du funderar över hur du måste välja hur du ska göra i olika situationer och berättar hur du skulle göra. enkla och till viss del underbyggda
Du kan resonera utförligt, i olika led, kring vad som är rätt eller fel; du funderar över hur du måste välja hur du ska göra i olika situationer och förklarar hur du skulle göra och hur andra kanske skulle göra. utvecklade och relativt väl underbyggda
Du kan resonera mycket utförligt, i flera led, kring vad som är rätt eller fel; du funderar över hur du måste välja hur du ska göra i olika situationer och förklarar utförligt hur du skulle göra och hur andra kanske skulle göra. välutvecklade och väl underbyggda
Begrepp
använda etiska begrepp och modeller
Du kan förklara vad pliktetik och konsekvensetik är. I dina förklaringar använder du dig av några etiska begrepp. Du kan använda dig av dessa två modeller (plikt- och konsekvensetik) i olika situationer och förstår utifrån dessa varför vi har olika åsikter om något. i huvudsak fungerande sätt
Du kan förklara utvecklat vad pliktetik och konsekvensetik är. I dina förklaringar använder du dig av olika etiska begrepp. Du kan använda dig av dessa två modeller (plikt- och konsekvensetik) i olika situationer och förstår utifrån dessa varför vi har olika åsikter om något; du förklarar i olika led. relativt väl fungerande sätt
Du kan förklara välutvecklat vad pliktetik och konsekvensetik är. I dina förklaringar använder du dig av många etiska begrepp. Du kan använda dig av dessa två modeller (plikt- och konsekvensetik) i olika situationer och förstår utifrån dessa varför vi har olika åsikter om något; du förklarar i många olika led. väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: