👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2017-01-30 14:59 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Hur var det att leva för hundra år sedan? Du kommer att få en inblick i hur man levde då och hur samhället har utvecklat sig sedan dess. Du ska få göra jämförelser med hur vi har det nu. Du ska få ta del av av historia i ditt närområde.

Innehåll

Arbetsinnehåll

I arbetet med området Livet förr och nu kommer du att få träna olika förmågor: 

Begreppslig förmåga - Du ska få lära dig ord och begrepp som är viktiga när man pratar om historia, t ex dåtid, nutid och framtid.

Analysförmåga - Du ska få reflektera över likheter och skillnader för livet då och nu, och kunna göra jämförelser med hur du själv har det. 

Kommunikativ förmåga - Du ska få träna dig i att lyssna, återberätta och ställa frågor.

Vi tränar förmågorna genom att:

 • se filmer.
 • titta på och analysera bilder.
 • Läsa och lyssna på sagor/berättelser om hur det var att gå i skolan för 100 år sedan.
 • Diskutera levnadsförhållanden tillsammans.

 

Elevens ansvar och inflytande

Ditt ansvar är att vara aktiv på lektionerna och visa både muntligt och skriftligt vilka kunskaper du har. Det är också ditt ansvar att du utnyttjar tiden under lektionerna väl och att du ber om hjälp när du behöver det. Du kan ha inflytande på undervisningen genom att berätta vad du skulle vilja lära dig mer om, så att vi om möjligt kan få med det. 

 
 

Bedömning

Du kan göra enkla jämförelser mellan dåtid och nutid (analysförmåga) och det visar du genom att:

 • använda ord och begrepp som hör till ämnesområdet (begreppslig förmåga)
 • delta i samtal och diskussioner (kommunikativ förmåga)
 • svara på och ställa frågor.
 • berätta om vad bilder kan säga för oss.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3