👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken och samhällsfunktioner åk 1

Skapad 2017-01-30 15:40 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Ett tema om vårt samhälle. Du ska få veta mer om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Du ska få lära dig om centrala samhällsfunktioner t.ex. räddningstjänst, polis och sjukvård samt om olika yrken.

Innehåll

I arbetet om yrken och samhällsfunktioner får eleven:

 • fundera kring vad som är viktigt i ett samhälle
 • kunskap om hur ett samhälle är uppbyggt
 • kännedom om viktiga samhällsfunktioner så som räddningstjänst, polis och sjukvård

 

Arbetssätt / undervisning

Vi:

 • samtalar och diskuterar om vad som finns och vad som behövs i ett samhälle
 • strukturerar funderingar och tankar i en gemensam tankekarta
 • samtalar om olika yrken samt skriver och ritar om ditt drömyrke
 • läser och skriver kortare faktatexter om ett yrke
 • tittar på filmer om yrken och samhällsfunktioner

 

 

Bedömning

Du ska:

 • kunna namnge viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis och sjukvård
 • kunna ge exempel på några olika yrken
 • kunna förklara varför samhällsfunktionerna finns samt veta vilka platser som förknippas med dessa
 • kunna beskriva vad yrkesgrupperna gör
 • kunna samtala om egna erfarenheter
 • kunna berätta kortfattat om polisens, räddningstjänstens och sjukvårdens uppgifter och funktioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3