Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KROPPEN skolår 5 ht 2019

Skapad 2017-01-30 15:49 i Brunnsåkerskolans fritidshem Halmstad
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi Fysik

Innehåll

Människokroppen

Under höstterminen ska du få lära dig mer om människokroppen så du kan använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Du ska också få genomföra några undersökningar/experiment som tränar dig i att använda undersökande arbetssätt.

Syfte

Syftet med undervisningen i biologi inom kunskapsområdet "Kropp och hälsa" är att du ska:

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med följande: celler, huden, skelettet, musklerna, blodomloppet, andningen, matens väg genom kroppen, hjärnan och nervsystemet, sinnena (lukt, smak, känsel, syn och hörsel), örat och ljud, ögat och ljus, puberteten, fortplantningen och vår hälsa(motion, sömn, mat).

Hur?

Vi ska se filmer, samtala och diskutera, göra enkla experiment, läsa och skriva texter, rita, arbeta med olika frågeställningar.

Bedömning

Efter avslutat arbete kring  huden, cellerna, blodomloppet och andningen, matspjälkningen, skelettet och musklerna  ska du ha grundläggande kunskaper kring dessa områden inom kroppen. Du ska visa det genom att göra ett skriftligt prov.
Du ska kunna :

beskriva hur huden ser ut/ sätta ut olika delar

 • beskriva hudens uppgifter
 • beskriva hur huden har anpassat sig till olika livsmiljöer
 • organens namn (skelettet, blodomloppets- och andningens organ, matvägarnas organ 
 • beskriva hur organet ser ut/sätta ut organets olika delar på en given bild.
 • beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg genom kroppen, fungerar.
 • beskriva hur syror och baser påverkar matspjälkningen.

 


Efter avslutat arbete kring nerverna och hjärnan, våra sinnen, ljud och ljus,och människans pubertet och fortplantning, ska du ha grundläggande kunskaper kring människokroppen samt ljud och ljus och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp på ett skriftligt prov
Du ska kunna:

 • de tre delarna som nervsystemet består av; hjärnan ryggmärgen och nervtrådarna samt hjärnans tre delar; stora hjärnan, lilla hjärnan och hjärnstammen,
 • beskriva vad en reflexrörelse är
 • vilka våra sinnen är
 • vad ljud är och skillnaden mellan decibel och hertz
 • beskriva hur ögat och örat ser ut/ sätta ut organets olika delar
 • beskriva och förklara, i stora drag, hur man ser en bild och hur man hör en sång
 • kunna ge exempel på och beskriva vad som händer med flickors respektive pojkars kroppar under puberteten.
 • kunna redogöra för hur en ny människa blir till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: