Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading comprehension

Skapad 2017-01-30 16:14 i Östergårdsskolan Halmstad
Eleverna övar läsförståelse intensivt somliga för att stärka sina färdigheter, somliga för att vara så redo som möjligt för NP.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

  • förstå och tolka innehållet i olika slags texter
  • använda språkliga strategier för att förstå

Innehåll

  • texter från olika medier
  • skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar
  • strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i texter, till exempel att anpassa läsning efter framställningens form, innehåll och syfte

Bedömning

Kunskapskrav

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning

Eleven bedöms formativt under hela lärområdets gång.

 

Konkretisering av mål

Lärområdet inleds med att vi modellerar lässtrategier för att underlätta förståelsen.

Under några veckor kommer ett smörgåsbord av läsförståelseuppgifter dukas upp i klassrummet där eleverna ges möjlighet att öva sin läsförståelse och prova sig fram vilken eller vilka strategier som passar var och en bäst.

Eleverna genomför provuppgifter i förberedande syfte inför nationella prov och utifrån provresultat, övar på respektive utvecklingsområde i samråd med ansvarig lärare.

 

Arbetssätt

Eleverna erbjuds ett smörgåsbord av uppgifter i form av youtube-klipp, interaktiva lektioner på dator och iPad och exempel på provuppgifter NP 

Dokumentation

Inledande test står för dokumentationen av elevens kunskaper i början av lärområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: