Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmaterial för ledningsgruppen på Äventyret och Skotten

Skapad 2017-01-30 16:28 i Testskola 2 Kristinehamn
Förskola
Här beskrivs arbetsområdet kort. Byt ut kommunens logotyp till mot en egen bild som passar denna planering. Skriv en beskrivning för Skolbanken genom att trycka på knappen "Ändra" nedan.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

  

Hur ska det märkas på barnen?

 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan).

 

 

Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 


Vilket material?

 


Till vilken kostnad?

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka är de kritiska aspekterna för barnens lärande inom området? Vilka vanliga missuppfattningar finns som vi behöver synliggöra och utmana?

 

 

Vilka aktiviteter ska vi ha? Hur planerar vi och organiserar aktiviteterna så att barnens förståelse synliggörs och utmanas?

 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 

...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: