Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing

Skapad 2017-01-30 16:30 i Östergårdsskolan Halmstad
Vi övar skriftlig produktion
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

  • formulera sig och kommunicera i skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Innehåll

  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften
  • Skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar

Bedömning

Kunskapskrav vi arbetar mot

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Konkretisering av mål

Lärområdet inleds med att vi tillsammans undersöker texter, hur de är uppbyggda och vad som är signifikant för olika genrer. Eleven får därefter producera olika typer av texter i onlinedokument så att vi lärare kan följa upp och kommentera processen fortlöpande.

Arbetssätt

Se ovan.

Dokumentation

Texterna i sig får bli själva dokumentationen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: