Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre syskonreligioner - Judendom, Kristendom och Islam

Skapad 2017-01-30 16:59 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Ett arbetsområde om syskonreligionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vad är syskonreligioner? Vad har islam, judendomen och kristendomen gemensamt? Vi ska lära oss om vad dessa religioner har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

Innehåll

Syfte

Att studera religion är viktigt. Kunskaper om olika religioner och livsåskådningar utvecklar elevernas förmåga att fundera över sin egen tro, religion, värderingar och identitet. Syftet med religionskunskap är att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och livsåskådningar i det egna samhället och i andra delar av världen och vilken betydelse religionen kan spela i dessa samhällen. Eleverna ska förstå hur människor med olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin tro. Undervisningen ska också ge eleverna förutsättningar att utveckla en personlig livshållning och förståelse för andra människors sätt att tänka och hur deras värderingar kan hänga samman med deras religion.

Mål

-kunna ge exempel på ritualer, levnadsregler, heliga platser, skrifter, högtider m.m inom de tre religionerna.
-i korta drag kunna berätta om hur de tre religionerna uppstått och redogöra för dess historia.
-kunna analysera hur religioner påverkar och påverkas av sådant som händer i samhället.
-kunna förstå och samtala om människors syn på livsfrågor och göra jämförelser mellan de olika religionerna.
-kunna söka information om religionerna och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Vad ska vi arbeta med, vad ska bedömas och hur ska det bedömas?

Vi tränar våra förmågor genom dramaövningar, grupparbeten, redovisningar, föreläsningar, högläsning, individuella arbeten och diskussioner i helklass. Till vår hjälp använder vi bland annat filmer, grundboken Puls Religion, övriga böcker, power points och internet. Ni kommer både muntligt och skriftligt att löpande få visa era kunskaper och arbetet avslutas med ett skriftligt prov. Slutligen kommer en sammanlagd bedömning, som inbegriper alla moment, att göras. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
syskonreligioner

syskonreligioner

Analysera
Analysera syskonreligionerna samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till syskonreligionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till syskonreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till syskonreligionerna.
Reflektera
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
Analysera och resonera
Se samband, analysera och jämföra de olika religionerna.
Du för enkla resonemang om likheter/skillnader mellan dessa religioner. Du visar att du kan se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar.
Du för utvecklade resonemang om likheter/skillnader mellan dessa religioner. Du visar också att du kan se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter/skillnader mellan dessa religioner. Du visar också att du kan se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar.
Söka information
Söka information och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Du kan söka information om religionerna och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religionerna och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religionerna och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: