Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hier wohne ich - mein Zimmer vt 2017

Skapad 2017-01-31 13:14 i Da Vinciskolan Ale
Eleven ska måla, skriva och berätta om sitt rum på tyska.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet ska du få arbeta med ord för hus, rum och möbler. Du ska måla, skriva och berätta om ditt rum. Arbetsområdet pågår under veckorna 5-9. Vecka 6 ska du berätta om ditt rum samt lämna in din text. Auf Deutsch, natürlich!

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi arbetar med Der Sprung!, textboken s. 34-41:

 • A Das Zimmer (ord och uttryck), s. 34-35
 • B Hier wohne ich (textläsning), s.36-37
 • C Zwei bekannte Persönlichkeiten (Wilhelm Tell und Albert Einstein), s.38-40
 • D Lasst uns singen!

Övningsboken, s. 29-33:

 • A Das Zimmerspiel
 • B Mein Haus
 • C Ein Hochhaus
 • D Finde den Einbrecher
 • E Wörterkiste
 • F Hannes sucht Seine Sachen

Vi kommer också att arbeta med: http://www.languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/Index.htm (Mein Haus)

 Måla ditt rum! Skriv och berätta om hur ditt rum ser ut och vilka möbler du har. Du kan rita för hand eller i något program på datorn, t.ex. http://www.svt.se/barnkanalen/pyssel/, du väljer! Skriv t.ex. så här:

* Mein Zimmer hat einen/ein/eine…

* Es gibt einen/ein/eine...

* Oben/unten/in der Mitte links/rechts...

* Tänk på att du ibland måste använda pluralform, t.ex. zwei Stühle, viele Bücher.

Lär dig att berätta om ditt rum utan att titta i pappret.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Hausaufgabe 9. Februar 2017

Das Zimmer

Übersetze ins Deutsche, bitte! (Ange även bestämd artikel och pluraländelse.)

sängen ____________________________________

skåpet ____________________________________

soffan ____________________________________

lampan ____________________________________

dörren ____________________________________

skrivbordet ____________________________________

fåtöljen ____________________________________

väggen ____________________________________

fönstret ____________________________________

bordet ____________________________________

stolen ____________________________________

TV:n ____________________________________

mattan ____________________________________

bokhyllan ____________________________________

kudden ____________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk

Förstå tal (lyssna)

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förstå innehåll och budskap i talat språk.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Förstå text (läsa)

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 2
Förstå innehåll och budskap i texter på målspråket.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Aspekt 3
Redogöra, kommentera och agera.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Välja och använda strategi

 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Apekt 4
Använda synonymer och omskrivningar när man stöter på problem.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Aspekt 5
Välja och använda material.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Formulera sig muntligt (tala)

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 6
Berätta muntligt, göra muntliga framställningar på målspråket.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Formulera sig skriftligt (skriva)

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 7
Berätta och beskriva något på språket.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Aspekt 8
Bearbeta och förbättra.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar

Interaktion

 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 9
Uttrycka sig muntligt (samtala). Kommunicera muntligt på målspråket.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Aspekt 10
Uttrycka sig skriftligt (skriva).
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Aspekt 11
Strategi för interaktion.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Realia

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 12
Kommentera och jämföra. Visa kunskap om de länderna där målspråket talas.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: