Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖN - ett skrivprojekt i fem delar

Skapad 2017-02-01 09:12 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Svenska
Ön är ett skrivprojekt som steg-för-steg resulterar i en längre berättande text. Varje del tränar på något specifikt, till exempel fängslande inledning, dramaturgi, person- och miljöbeskrivningar.

Innehåll

Så här säger läroplanen

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

 

Syfte:

Att eleverna får träna på berättelsens olika delar och steg-för-steg bygga upp en trovärdig och läsvärd historia.

Det här ska vi lära oss

Ön är ett skrivprojekt som steg-för-steg resulterar i en längre berättande text. Varje del tränar på något specifikt, till exempel fängslande inledning, dramaturgi, person- och miljöbeskrivningar.

Skriva en utförlig och beskrivande berättelse i fem kapitel.

 

 

De här förmågorna ska vi träna på

 • Förmågan att lyssna
 • Förmågan att kommunicera muntligt (tala och samtala)
 • Förmågan att läsa och analysera text
 • Förmågan att kommunicera i skrift
 • Förmågan att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang

Så här ska vi arbeta

- Varje vecka startar vi ett nytt kapitel och har genomgång vad det ska handla om.

-Skriv berättelsen på din Ipad

-Efter varje kapitel får du gärna infoga en bild som passar till texten.

-Skriv utförligt och beskrivande.

-Glöm inte stor bokstav och punkt och tänk på stavningsreglerna.

-Stressa inte. Skriv i lugn och ro.

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Bedömning kommer att ske utifrån följande förmågor

 • Förmågan att läsa och analysera text
 • Förmågan att kommunicera i skrift
 • Förmågan att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: