Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser år 7

Skapad 2017-02-01 10:41 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Eleverna kommer under ett antal veckor att arbeta med ordklasser för att få en bättre förståelse för det svenska språkets uppbyggnad.
Grundskola 7 Svenska
Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisning i ordklasser ska skapa en förståelse hos eleverna om det svenska språkets uppbyggnad

Innehåll

Syfte:

Eleverna kommer under ett antal veckor arbeta med ordklasser. Syftet är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad.Ordklasser ska skapa en större förståelse för olika grupper av ord och visa hur man skiljer dessa grupper åt för att kunna använda orden på rätt sätt. 

Målet med detta arbetsområde:

Eleverna ska få arbeta med ordklasser för att få en större förståelse för det svenska språket och dess uppbyggnad. Detta ska i sin tur kunna ge eleverna bättre möjligheter att kommunicera i både tal och skrift, att använda det svenska språket på rätt sätt. Vi lär oss använda SAOL (Svenska Akademiens ordlista)

Det här gör vi:

1) Substantiv, adjektiv, verb (genomgång och övningar).

2) Räkneord, prepositioner, adverb (genomgång och övningar).

3) Pronomen (genomgång och övningar).

4) Konjunktion och interjektioner (genomgång och övningar).

5) Prov i ordklasser

Bedömning:

Eleverna kommer att bedömas utifrån sin förmåga att visa en förståelse ordklasser under provtillfället.. Det är viktigt att de är aktiva och antecknar och ställer frågor under genomgångar, samt arbetar under övningstillfällena, för att de ska få bra förutsättningar att uppnå målen.

 

Matriser

Sv
ordklasser

1
2
3
4
Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Känner ännu ej till de vanligaste ordklasserna i tillräckligt stor utsträckning.
Känner till de vanligaste ordklasserna (substantiv, adjektiv och verb)och kan hitta exempel på dem i en text. Kan ge några exempel på de vanligaste ordklasserna Ex. Du kan några av ordklassernas vanligaste underavdelningar eller visar att du kan använda dina kunskaper.
Kan de flesta ordklasser och kan hitta exempel på dem i texter. Visar en bredare kunskap om de olika ordklasserna. Ex. Du kan flera underavdelningar. Du kan förklara hur du känner igen ordklasserna.
Kan alla ordklasser och kan hitta välvalda exempel på dem i texter. Visar bred kunskap om ordklasserna. Ex. Du är säker på de olika ordklasserna.Du kan förklara vad som utmärker dem använder med säkerhet dina kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: