👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2017-02-01 10:43 i Junibackens skola Ludvika
Planering för arbete med läsförståelse i svenska
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Läsförståelse tränar ni många gånger utan att ni tänker på det. Ni läser skönlitteratur, faktatexter både enskilt och gemensamt, ni läser instruktioner av olika slag. Men ibland jobbar ni speciellt med läsförståelse med hjälp av en speciell läsförståelsebok.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

Hur ska vi lära oss detta?

Läsförståelse jobbar vi med hela tiden utan att tänka på det. Men man kan inte läsa en text och prata om den utan att förstå den. läsförståelse behöver man i alla ämnen för att förstå texter. Men ni har också en bok som heter just läsförståelse som ni jobbar med varje vecka. Ibland läser ni en text gemensamt, ibland enskilt, ni kan också jobba i grupp, svara muntligt eller enskilt skriftligt.

Vad som kommer att bedömas:

Det bedöms dels hur du hittar tydlig information i texten, dels att du kan tolka och läsa mellan raderna för att få fram ett svar på frågorna.

Det bedöms också hur du formulerar dina svar, att de är utbyggda med beskrivande adjektiv, att du använde stavnings-och skrivregler på rätt sätt.

Vi grupparbeten bedöms det också att du deltar i samtalet och bygger vidare på andras svar, samt framför dina åsikter.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar att du kan läsa en text och hitta fakta, dels rakt ur texten men också genom att tolka ledtrådar och information. Du visar också genom att aktivt delta i muntliga arbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris i svenska 4-6

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Ej ännu nått kunskapskraven
LÄSA
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt...
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt...
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt...
...genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt fungerande sätt.
...genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt fungerande sätt.
...genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
...med god koppling till sammanhang...
...med relativt god koppling till sammanhang...
...med viss koppling till sammanhang...
...visar du mycket god läsförståelse.
...visar du god läsförståelse.
...visar du mycket grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
...samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
...samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
...samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.