Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna VT-17

Skapad 2017-02-01 13:56 i Nyponbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan verksamhet planeras, dokumenteras, utvärderas och utvecklas för att skapa goda villkor för barns utveckling och lärande.

Innehåll

Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning. Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i våra förskolor. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål.


I HAND
Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång

Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet

Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre

Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter

Delaktighet-  kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

 

1. Kunskapsområde

Vi har valt ett läroplansmål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande.
Dessa områden jobbar vi med tillsammans med babblarna.

- , solidaritet och ansvar (normer och värden )

-Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp ( utveckling och lärande )

-Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar ( barns inflytande )

 2. Var är vi?

På Igelkotten tillkommer nya barn hela tiden och barnens nivå i de olika kunskapsområdena kan därför se väldigt olika ut. Den ena är ett vant förskolebarn och den andra kan vara helt ny i gruppen

Eftersom att vi tidigare jobbat mycket med hur man är en bra kompis i barngruppen och att vi stöttar dom till att hjälpa sina kompisar t.ex vid påklädning. Detta kommer vi att fortsätta med.

Vi kommer att lära barnen nya begrepp såsom på, bredvid, framför, bakom. Vi kommer också att arbeta med färgerna (grundfärgerna ).

Desto mer man undrar desto mer vill man veta. Barnen är ivriga till att lära sig mer om allt. Deras förmåga att leka med varandra och att ta till sig det de lär sig har utvecklats mycket under den gångna terminen.


Barnen har lärt sig att använda sitt ordförråd mer för att visa om de är missnöjda eller inte vill något istället för att ta till skrik, puttande eller bitande.  

3. Var ska vi?

Ett barn sitter i en pedagogs knä och ett annat barn står nedanför och skriker för att de vill upp i knät. Barnet i knät uppfattar att det andra barnet är ledset och frågar pedagogen varför. Pedagogen förklarar att de ledsna barnet vill sitta i ens knä. Barnet i knät tänker då en sekund för att sedan krypa ner från knät och visa det ledsna barnet att det kan ta plats i knät.
Detta tycker vi är ett bra exempel för normer och värden. Barnet visar solidaritet för det andra barnet och jämför själv sitt behov av att sitta i knä gentemot de andra barnets.

Vi vill att barnen ska få med sig så många ord och begrepp som möjligt när de lämnar vår avdelning för att försätta utveckla sitt språk och kommunicera med andra.

Vi vill ha en rolig och stimulerande verksamhet där barnen ska känna sig trygga med oss och de andra barnen.

4. Hur gör vi?

Vi kommer att fortsätta använda babblarna i vår dagliga verksamhet. Både i lek och lärande. Vi vill att barnen ska lära sig grundfärgerna röd, blå, grön, gul, dessa färger är förknippade med babblarna, så samtidigt som barnen lär sig färgerna så får de också skapa babblarna. Barnen kommer också få experimentera med färgerna, blanda nya färger. Vilka färger behöver man gör att göra diddis färg ( rosa ). Vi kommer även att använda oss utav TAAK- tecken för att lära oss färgernas namn.

I samlingen sjunger vi och gör olika ramsor med färgerna.

När det gäller att barnen ska lära sig olika begrepp kommer vi att använda oss utav olika språklådor. Babblarna som hittar på olika saker t.ex gömmer sig bakom skåpet. Även här kommer vi att använda oss utav TAAK-tecken.

Barnen ska få lära sig ett nytt TAAK-tecken i veckan.

5. Hur gick det?

Mall att använda vid arbetslagsplaneringarna:
Uppföljningsmall, finns i GAFE/TSS fsk pedagogisk mapp

Mall att använda när temat är slut:
Utvärderingsmall, finns i GAFE/TSS fsk pedagogisk mapp

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: