Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vinklar

Skapad 2017-02-01 14:05 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 5 Matematik
Grader, vinklar, gradskivor och vinkelsummor. Nu ska du bli proffs på att mäta vinklar i olika geometriska figurer och räkna ut vinklar, som finns i dem.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • kunna jämföra och sortera geometriska objekt efter vinklar
 • kunna skilja på olika typer av fyrhörningar och trianglar
 • kunna använda olika verktyg för att konstruera geometriska objekt
 • kunna jämföra och storleks ordna vinklar
 • kunna göra rimliga uppskattningar av vinklar i olika sammanhang
 • kunna känna igen spetsig, trubbig och rät vinkel
 • kunna mäta vinklar, där två linjer möts i en punkt samt i geometriska figurer
 • kunna bestämma en okänd vinkel i en figur genom använda vinkelsumman i figuren
 • kunna förstå och använda matematiska begrepp som förekommer inom arbetsområdet: t.ex. tecknet för vinkel, vinkel, spets, vinkelben, vinkelsumma, grader, rätvinklig, likbent, liksidig
 • kunna redovisa hur du löser dina uppgifter genom att använda bild, ord, figurer eller matematiska symboler
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang som handlar om geometriska objekt, konstruktion av dem samt mätning vinklar

 

Det här ska du jobba med:

Du kommer att få genomgångar av läraren om t.ex. vad en vinkel är, vilken vinkelsumma olika figurer har, hur man kan räkna ut en okänd vinkel och vanligt förekommande begrepp inom arbetsområdet. Du kommer även att lära dig hur man mäter vinklar med hjälp av en gradskiva samt hur man kan konstruera olika slags geometriska figurer t.ex. en likbent triangel. Du kommer att jobba med uppgifter på Webbmagistern (Gradskivan 1, vinkelmaskinen) och Matteva (uppskatta vinkelstorlek, vinklar vid linjer, vinklar i en triangel) samt spela vinkelspelet (NCM) samt andra uppgifter matteboken eller på Bingel. Du kommer att jobba både enskilt och i grupp.

 

Det här ska bedömas:

Hur väl du:

 • kan jämföra och sortera geometriska objekt efter vinklar
 • kan skilja på olika typer av fyrhörningar och trianglar
 • kan använda olika verktyg för att konstruera geometriska objekt
 • kan jämföra och storleks ordna vinklar
 • kan göra rimliga uppskattningar av vinklar i olika sammanhang
 • kan känna igen spetsig, trubbig och rät vinkel
 • kan mäta vinklar, där två linjer möts i en punkt samt i geometriska figurer
 • kan bestämma en okänd vinkel i en figur genom använda vinkelsumman i figuren
 • kan förstå och använda matematiska begrepp som förekommer inom arbetsområdet
 • kunna redovisa hur du löser dina uppgifter genom att använda bild, ord, figurer eller matematiska symboler
 • kan ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang som handlar om geometriska objekt, konstruktion av dem samt mätning vinklar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: