Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Imperier, industrier och ideologier– ett tema i historia för år 8

Skapad 2017-02-02 11:05 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Den industriella revolutionen är en de största förändringarna i människans historia. Det skedde under loppet av några få generationer. Aldrig förr hade människors villkor förändras så snabbt.

Innehåll

Mål

 • Förklara orsaker till och konsekvenser av imperialism.
 • Resonera om hur och varför den industriella revolutionen uppstod i Storbritannien och Sverige.
 • Berätta om följderna av industrialiseringen för så väl människor som och samhällen.
 • Förklara hur det kunde vara att leva under tidsperioden.
 • Känna till olika ideologier och vilka konflikter som uppstod till följd dessa.
 • Använda och analysera historiskt källmaterial samt föra resonemang om t ex trovärdighet.

Tillämpning

Hemprov torsdag vecka 9. Lämnas in torsdag vecka 10.

Undervisning

 • Text med tillhörande uppgifter
 • Artiklar
 • Genomgångar
 • Film
 • Källkritik 

Matriser

Hi
Imperier, industrier och ideologier– ett tema i historia för år 8

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Resonera kring historiska händelser och samhälls-förändringar
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
Hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklings-linjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
Enkla samband mellan olika tidsperioder
Förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Ny aspekt
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem
Enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Välutvecklade och väl underbyggda slutsatser Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: