Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och hållbar utveckling

Skapad 2017-02-02 13:24 i Nåntunaskolan Uppsala
NO åk 5 avsnittet energi
Grundskola 5 Biologi Fysik Teknik
Kan energi ta slut? Vad innebär energiprincipen? Vad är skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi? Vad menas med hållbar utveckling? Hur kan du påverka energiåtgången? Dessa och många andra frågor kommer vi att behandla i detta avsnitt.

Innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer att jobba med läroboken "Koll på NO", där vi kommer att arbeta med arbetsområdet:

 • Energi

När du arbetat med "Energi och hållbar utveckling" kan du:

 • ge exempel på vad vi behöver energi till
 • förstå vad energiprincipen innebär
 • ge exempel på olika energikällor
 • veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi
 • förklara vad växthuseffekten innebär
 • förklara hur en elektrisk apparat fungerar

Aktuella begrepp:

 • energikälla
 • energiform
 • fossila bränslen
 • förnybar energi
 • icke förnybar energi
 • magnetfält
 • sluten krets
 • isolator
 • strömbrytare

Arbetssätt

 Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi läser högt tillsammans i  "Koll på No" avsnittet "Energi" och diskuterar innehållet 
 • Vi gör uppgifter i Aktivitetsboken tillhörande avsnittet
 • Vi gör experiment med  elektricitet och magnetism
 • Vi diskuterar i grupper och helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper

 • Vi förklarar begrepp för varandra
 • Vi tittar på filmer om energi, elekrticitet och hållbar utveckling

 

Bedömning

 Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom:

 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • "Exit tickets" efter vissa lektioner 
 • när du deltar i de gemensamma diskussionerna och experimenten
 • en skriftlig diagnos om energi efter avslutat område

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Bi Tk
Energi och hållbar utveckling - fysik, teknik och biologi

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fysiken i naturen och samhället
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor och energianvändning med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Samtala och diskutera
 • Fy  E 6
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta årsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtal om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta årsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Ekologisk hållbarhet
 • Fy  E 6
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Tekniska lösningar
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: