Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mossan Undervisningsstund förskola

Skapad 2017-02-02 14:14 i Gamla Ytterby förskola Vaxholm Stad
Undervisningsstund. Samplanerad undervisning för förskollärare och arbetslag inom UndIF 2015-2018 Vaxholms stad
Förskola
Samplanerad undervisningsstund i två cykler för förskollärare och arbetslag kopplat till forskningsprogrammet UndIF 2015-2018.

Innehåll

Här nedan under "Bedömningsmatriser" hittar du underlag för Undervisningsstund. 

De två cyklerna ser ut så här: 

 

 

Vänligen 

Katinka Leo

 

Uppgifter

  • Deadlines

  • INSTRUKTIONER

Matriser

UNDERVISNINGSSTUND. Underlag för samplanering, samreflektion och samanalys

Rubrik 1

Cykel 1. Samplanering i arbetslag
Här fyller ni i planering inför undervisningsstunden. Var ska vi?
Cykel 1. Samreflektion, -utvärdering & samanalys.
Här fyller ni i era reflektioner och analyser efter första genomförandet av undervisningsstund. Deadline 28/2 Hur gick det? Varför gick det som det gick?
Cykel 2. Samplanering i arbetslag. Förbättrad undervisningsstund.
Här fyller ni i en ny förbättrad planering som ska vara så lik den första som möjligt men med de justeringar som krävs för en ännu bättre undervisningsstund. Hur går vi vidare?
Cykel 2. Samutvärdering & samanalys.
Här fyller ni i era reflektioner och analyser efter andra förbättrade genomförandet av undervisningsstund. Deadline 31/3 Hur gick det? Varför gick det som det gick? Vad har vi lärt oss? Vilka lärdomar tar vi med oss in i nätverket?
Undervisningens ramar: Antal barn
Stödfrågor planering: Hur många barn? Vilka barn? Vilken sammansättning av barn och varför? Stödfrågor utvärdering: Vilken effekt antalet och sammansättningen av gruppen på undervisningsstunden?
Helgrupp i samlingen. För att alla barn ska få med sig kunskapen
Det fungerade bra med helgrupp. De yngre barnen förstod lättare och visade mer intresse när de äldre barnen var så pass intresserade.
En grupp på 4 barn. De som visade mest intresse under förra undervisningsstunden.
En mindre grupp och de som visat mest intresse gjorde det lättare att samtala under tiden. Alla barn fick uttrycka sina tankar. De kunde komma med egna ideer och hålla fast vid dem.
Undervisningens ramar: Plats för undervisningsstunden
Stödfrågor planering: Var ska undervisningsstunden äga rum? Varför väljs den platsen? Stödfrågor utvärdering: Vilken påverkan fick valet av plats på undervisningsstunden?
Samlingsmattan
Vi valde samlingsmattan med ljusbordet i mitten. Eftersom det var något som behövde ses ovanifrån så var det en mycket bra plats. Alla såg och var delaktiga.
Vid bordet i ateljen. För att barnen ska kunna rita sina hypoteser.
En sluten miljö gjorde det enklare att fokusera på uppgiften.
Undervisningens ramar: Tidpunkt
Stödfrågor planering: När ska undervisningsstunden ske på dagen? veckodag? Hur länge? Stödfrågor utvärdering: Vilken effekt på undervisningsstunden fick valet av tidpunkt?
Förmiddag, före lunch. Extra tid till samling för hinna med både barnens tankar/reflektioner samt experimentet. Början på veckan för att hinna med att följa upp senare i samma vecka
Vi valde att ha samlingen direkt i anslutning till fruktstund, dvs tidig förmiddag. Det gav oss gott om tid och vi kunde sitta längre tid än planerat eftersom barnen visade intresse. Måndag var en bra dag, vi kunde då se hur saltet förändrats senare samma vecka.
Förmiddag, före lunch. Extra tid till samling för hinna med både barnens tankar/reflektioner samt experimentet. Början på veckan för att hinna med att följa upp senare i samma vecka
Förmiddag när inga andra var inne gjorde det möjligt för barnen att gå omkring och söka inspiration
Undervisningens ramar: Förberedelser
Stödfrågor planering: Vilket material planerar ni att använda? Hur ska materialet presenteras? Hur involveras barnen i planering av förberedelser? Hur ska barn och vuxna organiseras? Vem gör vad? Stödfrågor utvärdering: Hur påverkade förberedelserna undervisningsstunden? Hur fungerade samarbetet? Vad kan göras bättre nästa gång?
Förberedelser genom att plocka fram allt nödvändigt material görs av pedagogerna innan samlingen. Anna håller i samlingen, Lena dokumenterar. Malin sitter med i samlingen.
Eftersom vi startade undervisningsstunden tidigare än planerat hann alla pedagoger vara med och det var bra.
Denna gång ska barnen få tänka kring vad vi lägger ner i saltlösningen. Därför kommer vi att plocka fram material under lektionens gång.
Förberedelserna var barnens egna reflektioner ifrån förra omgången.
Undervisningens kärna: Undervisningsstundens innehåll (kortfattat )
Stödfrågor planering: Hur ska undervisningsstunden genomföras? Vilket lärande syftar den till att utveckla? Vilka läroplansområden under avsnitt 2.2 omfattas? Vilka frågor planerar ni att ställa? Hur planerar ni att utmana barnen under genomförandet? Stödfrågor utvärdering: Hur gick genomförandet? Vilka frågor ställdes? Gick det som ni hade planerat? Vilket förändrat kunnande kan ni se? Vad kan förbättras? Hände något oväntat? Vilka aspekter blev bättre än ni tänkt?
  • Lpfö98 Rev. 2016
  • Lpfö98 Rev. 2016
Vi jobbar just nu med Fijiöarna och pratar mycket om korallrev. Därav vill vi visa på hur saltkristaller bildas och kommer att göra ett experiment med detta ifrån Russinhissen. Vi utmanar barnen genom att fundera på innan experimentet vad som kommer att hända.
Stunden gick förvånansvärt mycket enligt plan. Barnen ställde många frågor och var "med" hela tiden. Eftersom vi hade extra tid hann vi med att utöka experimentet genom att hälla saltlösning i flera olika burkar och stoppa olika saker i för att se vad som kommer hända. Barnen hann dessutom med att rita vad de tror kommer hända.
Vi kommer denna gång fokusera mer på vad vi lägger i burkarna med saltlösning och mer fokus på barnens egna hypoteser.
Allt gick enligt planering. Barnen fick själva hämta material som de trodde skulle växa kristaller på.
Undervisningens synliggörande: Dokumentation
Stödfrågor planering: Hur ska undervisningsstunden dokumenteras? Vem/vilka dokumenterar? Hur planerar ni att synliggöra barns förändrade kunnande? För er i arbetslaget? För barnen? För nätverksgruppen? Stödfrågor utvärdering: Passade dokumentationsformen denna undervisningsstund? Vilka aspekter med dokumentationen kan förbättras?
Vi dokumenterar med att skriva ner vad barnen tror innan vad som ska hända samt fotograferar genom experimentet för att barnen ska kunna se tillbaka på dokumentationen och reflektera. Dokumentation för gruppen sker även i blogginlägg.
Vi fotograferade och barnen fick rita. Nästa tillfälle kan vi skriva ner barnens tankar.
Vi har tidigare gjort lärlogg om förra tillfället och barnens egna reflektioner. Vi gör en ny lärlogg efter denna gång och ser det förändrade kunnandet.
Burkarna står framme för alla att följa utvecklingen. Bilder sitter ovanför hur de såg ut från början.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: