Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fakta

Skapad 2017-02-02 15:42 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Tillsammans med historian kommer vi nu att arbeta om vikingatiden.Vi ska lära oss hur en faktatext är uppbyggd och sedan skriver och redovisar vi en egen faktatext.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Tillsammans med historian kommer vi nu att arbeta om vikingatiden. Vi kommer arbeta med olika slags texter ur Zick-zacks textsamling och annat material som är kopplade till vikingatiden. 

Du ska lära dig hur en faktatext är uppbyggd och sedan själv få skriva och redovisa en egen faktatext.                                

Hur ska vi arbeta?                                                    

Som grund använder vi materialet Zick zack, skrivrum och läsrum. 

Vi kommer att

 • läsa olika texttyper i läsrummet och historieböcker
 • gå igenom och kunna känna igen faktatexter och de typiska dragen
 • skriva faktatexter där vi kommer vara extra uppmärksamma på tempusformerna
 • se film som du sedan kan använda när du skriver

Bedömning

Du ska kunna skriva en beskrivande faktatext på egen hand. 

Du ska muntligt beskriva hur de levde på vikingatiden och jämföra med hur vi lever idag. 

Arbetstid

ca. 5 veckor 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: