Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva argumenterande text - debattartikel

Skapad 2017-02-02 19:51 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola F – 9 Svenska
Du kommer att lära dig hur du för fram din tes, och med hjälp av sakargument övertygar andra om att din tes är rätt.

Innehåll

Planering

Vi undersöker argument och lär oss de olika argumenten, värderande argument, sak- person- och majoritetsargument. Vi läser och jobbar med fakta om debattartiklar och med vad som är typiskt för genren. Vi lär oss hur man väljer lämpliga källor med källkritiskt förhållningssätt och hur man referar med hänvisning till källan.

Hur?

Du kommer att arbeta enskilt och två och två med att skriva tes och argument för din tes .Vi kommer att göra kritiskt textarbete för att se vems "röst" är viktigast i texten och vems "röst" kommer inte till tals. Du kommer att leta efter fakta med källkritiskt förhållningssätt. Avslutningsvis skrivs en debattartikel och du ger och får respons på texten, och därefter förbättrar och bearbetar du din debattartikel.

Bedömning sker utifrån bedömningsmatrisen.

 

Matriser

Sv
Debattartikel

Innehåll

E-nivå
C-Nivå
A-Nivå
Skriva debattartikel
Du har följt uppgiften och har skrivit en debattartikel
Du har följt uppgiften och har skrivit en debattartikel
Du har följt uppgiften och har skrivit en debattartikel
Åsikt/tes
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Beskrivningar och förklaringar
Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Behandling av ämnet
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupat och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument
Källor
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar

Struktur och textbindning

E-nivå
C-Nivå
A-Nivå
Rubrik Inledning Avslut/tes Ett argument per stycke (när du tränar) Textbindning t.ex.eftersom, dessutom, på grund av,
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning. Du har minst ett faktaargument.
Texten är sammanhängande och har relativt utvecklad textbindning t.ex. är det relativt lätt att följa då du binder samman fakta, argument och referat. Texten har en struktur som passar en debattartikel t.ex. att du använder rubrik, ingress, inledning med bakgrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt ett avslut med uppmaning. Din text är styckeindelad. Du har minst två faktaargument.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, argument och referat. Texten har en struktur som passar en debattartikel t.ex. att du använder rubrik, ingress, inledning med bakgrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt ett avslut med uppmaning. Din text är styckeindelad. Du har minst tre faktaargument och du har ett motargument.

Språk, stil och normer

E-nivå
C-Nivå
A-Nivå
Ordvalet
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel t.ex. med ett formellt och sakligt språk.
Språket är varierat- träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både korta och långa meningar och använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Respons

E-nivå
C-Nivå
A-Nivå
Ge respons Bearbeta och förbättra
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.

Helhetsbedömning

E-nivå
C-Nivå
A-Nivå
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: