Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsbyrå

Skapad 2017-02-03 10:02 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola F
Du arbetar på en nyhetsbyrå mitt under antiken. Du ska skriva en tidningsartikel och ett reportage. Du ska välj ett ämne, som visar på dina kunskaper om hur livet såg ut under den här tidsperioden. Ni gör ett tidning tillsammans. Du och några kamrater ska även göra ett valfritt tv-program, som visar på dina kunskaper om hur livet såg ut under den här perioden.

Innehåll

 

6-10

Tidnings- och mediekunskap

Genreskrivande:

 

Tidningsartikel

Reportage

Tv-program

 

Inlämning av Greklandsuppgift:

6/3 (kl.23.59)

Inlämning av Romaruppgift: 20/3 (kl.23.59)

(Lämna in uppgiften i Google Classroom – So)

 

 

·        Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

·        Strategier för att skriva olika typer av texter.

·        Hur man ger och tar emot respons på texter.

·        Redigering och disposition av texter med hjälp av dator

 

Genretypiska drag:

·       En tidningsartikel är en objektiv text där journalisten redovisar fakta om en aktuell händelse. I en artikel ska de så           kallade ryggmärgsfrågorna besvaras.

·       Vad har hänt? Inblandade?

·       När hände det?

·       Var hände det?

·       Hur gick det till?

·       Varför hände det?

·       Vad händer nu?

·       Alla journalister bör vara neutrala. Deras tankar och känslor ska inte synas i texten!

Struktur på texten: 

Rubrik                                                            

Ingress

Inledning

Fördjupning med mellan rubriker

Avslutning

·        

 

·       Ett reportage är en längre artikel där journalisten skriver mer målande och detaljerat med miljöbeskrivningar.

·       Tänk på att använda sinnena!

·       Texten ska vara saklig, vilket betyder att fakta som redovisas ska vara sann.

·       Trots det ska skribenten vara synlig i texten d v s att det ska märkas vad du tycker   och tänker om det du beskriver.

·        Glöm inte bort ryggmärgsfrågorna!

Struktur på texten: 

Rubrik                                                            

Ingress

Inledning

Fördjupning med mellan rubriker

Avslutning

 

 

Undervisning:

·       Vi läser genretypiska texter.

·       Vi övar på begrepp kopplade till texterna.

·       Vi övar på att skriva genretypiska texter och gör olika övningar.

·       Vi övar på att använda olika former av sambandssignaler.

 

 

 

Matriser

Slutbetyg i svenska

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: