Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykoanalys och Behaviorism

Skapad 2017-02-03 14:33 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Psykologi
Denna planering inkluderar både Psykoanalysen och Inlärningsperspektivet(Behaviorism/Beteendep). Vi kommer att jobba med många nya begrepp för att kunna på rätt sätt benämna de företeelser som finns inom psykologins värld. Precis som O.S. Larsen skriver i vår lärobok Psykologins Vägar så är psykologin inte "ett enhetligt ämne, utan att det består av en hel rad OLIKA psykologiska inriktningar och traditioner" som ofta kompletterar varandra (s.7).

Innehåll

Centrala begrepp som ni måste lära er att använda i diskussioner. 

 a) kap 4 Psykodynamiska perspektivet s. 47-68

 • Bakgrund
 • Determinism
 • Felhandling och felsägning
 • Det omedvetna
 • Personligheten: Detet, Jaget, Överjaget
 • Drifterna
 • Försvarsmekanismerna https://www.youtube.com/watch?v=ykIIRkmvRwM
 • Neuros
 • Psykoanalytisk terapi
 • (Psykosexuella utvecklingsfaser)

Instuderingsfrågor Fakta

 1. Freud och psykoanalysen: Hur är psyket uppbyggt enligt Freud? Psyket består av tre strukturer och en del av vårt psyke är omedvetet.

 2. Jagets försvar: Hur kan vi skydda oss från ångest? Jaget tar till försvarsmekanismer när vi upplever inre konflikter eller känner ångest.

 3. (Freuds teori om utveckling: Hur påverkas utvecklingen? Enligt Freud sker utvecklingen i fem olika faser, som styrs av hur libidon tillfredsställs.)

Studiearbete Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord.

 1. Vad är särskilt med Freuds teori?

 2. Vilka tre strukturer består psyket av? Vilka funktioner har de?

 3. Vad kan det innebära om de tre strukturerna inte utvecklas som de ska?

 4. Vad finns i det medvetna och i det omedvetna?

 5. Vilken funktion har censuren?

 6. På vilket sätt tillfredsställs libidon enligt Freud?

 7. Vilken uppgift har försvarsmekanismerna?

 8. Vilken kritik brukar framföras gällande Freuds teorier.

 

Diskutera med andra

1. Vad kan det vara för upplevelser och erfarenheter som hålls i det omedvetna och varför?

2. Vilka beteenden kan tyda på att utvecklingen inte skett enligt Freuds utvecklingsteori?

3. Vilka fördelar/nackdelar har psykoanalysen/det psykodynamiska perspektivet?

4. Studera Freuds teori om jaget, detet och överjaget. Använd den för att beskriva  
a) en person som har ett väldigt dominerande överjag, ett underutvecklat det och ett normalt fungerande jag  
b) en person som har ett väldigt dominerande det, ett underutvecklat överjag och ett normalt fungerande jag.

 

Vad kan det vara i deras barndom som format dem till de personer de är? Hur mår de? Hur fungerar de i relationen till sina medmänniskor och till samhället?

 

 b) kap 8 Behaviorism (inlärningsperspektivet) s.121-135

 • Klassisk inlärning
 • Fobi
 • Betingning
 • Instrumentell inlärning
 • Trial-and-error
 • Habituering
 • Förstärkning
 • Bestraffning
 • Utsläckning
 • (Modellinlärning)
 • (Härmning)

Fakta

 • Watson och behaviorismen: Hur började behaviorismen? Watson ansåg att vi formas av miljön, hans förebild var Pavlov som gjorde experiment med hundar.

 • Klassisk inlärning: Hur lär vi oss genom klassisk betingning? Vi har en mängd beteenden som är inlärda på det sättet, ibland handlar det om fobier.

 • Instrumentell inlärning: Hur lär vi oss genom instrumentell inlärning? Förstärkning påverkar inlärningen.

 • Social Modellinlärning: Varför gör vi som andra? Beteenden kan läras in genom inlärning av modeller eller genom härmning.

 

Studiearbete

Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord.

1. Hur såg Watson på miljön och personligheten?

2. Vad gjorde Watson med Albert?

3. Hur gjorde Pavlov med hundarna? Beskriv kort hans experiment.

4. Vad menas med begreppen obetingad stimulus, obetingad respons, betingad stimulus?

5. Hur kan fobier har uppstått genom klassisk betingning?

6. Hur går inlärningen till om den sker genom ”försök-och-misslyckande”?

7. Hur fungerar positiv förstärkning?

8. Hur fungerar negativ förstärkning?

9. Vad är skillnaden mellan bestraffning och negativ förstärkning?

10. Vad menas med utsläckning?

11. Hur går härmning till?

12. Hur går inlärning av modeller till?

 

Diskutera med andra

1. Vilka beteenden har du själv som är inlärda genom klassisk inlärning?

2. Vilken typ av positiv förstärkning fungerar bäst på dig?

3. Vilka förebilder har du och hur påverkar de dig?

4. Vilka fördelar/nackdelar har behaviorismen?

 

Uppgifter

1. Förklara hur följande beteenden skulle ha kunnat uppstå genom klassisk inlärning obetingad stim:
- Lasse är väldigt rädd för åska.
- Anna får ångest varje gång hon kör förbi sjukhuset i sin hemstad.
- Kalle blir alldeles varm inombords när hon känner lukten av rå fisk.
2. Ge råd till föräldrar till en fyraåring som är extremt rädd för vatten. Det är så illa att barnet inte ens vill tvätta håret. Vad kan föräldrarna göra? Motivera dina råd med teorier om inlärning.

3. Förslag: Se filmen”A Clockwork Orange”. Hur fås huvudpersonen att lära sig nya beteenden? Hur hjälper man honom att bli av med beteenden man inte vill att han ska ha? Vad anser du om behandlingen han utsätts för? Kan du se något motsvarande i samhället idag?

 

4. Läs artikeln om Candy Crush (på nästa sida) och implementera dina nya teorier från inlärningspsykologin.

 

Uppgifter

 • Prov Centrala Begrepp - Flervalsprov (E-nivå)

 • Prov Psykoanalys och Inlärningsperspektiv (E-A Nivå)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  Psk  -
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
  Psk  -

Matriser

Psk
Psykologi 1 PSKPSY01

E
C
A
Psykoanalys, Inlärning
Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Tankar, känslor och beteende
Eleven för enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Eleven för välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Perspektivens helhetssyn
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: