Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk.3

Skapad 2017-02-03 14:54 i Almtunaskolan Uppsala
Textilslöjd åk.3
Grundskola 3 Slöjd
Du kommer få lära dig att göra ett "namnkrumelurbroderi" och en filt-figur på ett personligt sätt. Du kommer få lära dig att sy med symaskin, genom att sy på papper, med olika övningar. Du kommer att få prova på en garnteknik som heter "slyngad tross".

Innehåll

Syfte

Eleverna får lära sig använda olika textila tekniker och redskap, olika material (bomull och ull).

Eleverna får använda sin fantasi, utveckla idéer och träna på att göra olika val.

Eleverna får träna på att bedöma hur deras arbetsinsats påverkar kvaliteten på deras slöjdföremål.

Undervisning - Så här ska vi arbeta

Vi startar arbetet med en powerpoint med terminens olika arbetsområden, och pratar om varför eleverna ska lära sig dem.

Vi har gemensamma genomgångar, enskild undervisning, tittar på filmer om bomull och ull. Eleverna kan spela symaskinsspel och redskapsspel på ipad, för att lära sig de olika slöjdspecifika orden.

Eleverna får träna på att lära varandra.

Eleverna får träna på att reflektera muntligt eller skriftligt, i sin slöjdmapp.

Eleverna får träna på att bedöma varandras arbetsinsats, genom att berätta 2 bra saker och något som kan bli bättre.

Vi tittar på en film om arbetsinsats-kvalitet, och pratar om vad en bra kvalitet är, och vad man kan göra för att höja kvaliteten.

Bedömning - Det här ska eleverna kunna

Eleven ska kunna:

Framställa slöjdföremål i olika material efter muntliga instruktioner. Det visar du genom att du blir färdig med dina slöjdföremål.

Slöjdföremålen ska vara personliga på något sätt, efter en egen idé.

Dokumentera sitt arbete med ord och bild, och med reflektioner. Det visar du med din dokumentation i din slöjdmapp.

Berätta om hur de arbetat för att få den kvaliteten på sitt slöjdföremål. Det visar du genom att svara på frågor om detta, skriftligt eller muntligt..

 

Uppgifter

 • Ge omdömen om sin arbetsinsats.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: