Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser/Jämlikt och hållbart

Skapad 2017-02-05 12:25 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 är till för dig som redan nu vill börja arbeta med lokal pedagogisk planering utifrån Lgr11. Mallen ska ses som ett förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11. Den kan också användas i implementerings-syfte. Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och kommer provas, utvärderas och revideras under våren (referensgrupper arbetar med mallen under jan-mars). Gruppen tar tacksamt emot dina synpunkter under våren.
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi
Vilka är jordens resurser? Hur använder vi dem idag? Hur ska vi använda dem i framtiden, för att resurserna ska räcka till alla?

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet

Vilka är jordens resurser? Hur använder vi dem idag? Hur ska vi använda dem i framtiden, för att resurserna ska räcka till alla?

 

 

Arbetssätt

Vi ska arbeta med följande:

 • olika naturresurser, var de finns och hur människan använder dem
 • naturliga samband som skapar resurserna
 • möjligheter och faror när människan använder resurserna
 • vad människor behöver för att leva bra
 • tillgång och fördelning av vatten och mat
 • hur kunskap ger bättre möjligheter för ett bra liv

Vi kommer att:

 • läsa litteratur
 • se film
 •  ha samtal och diskussioner
 • söka information på internet
 • instuderingsfrågor

 

Redovisningsform

Eleverna arbetar i par enligt önskemål. Eleverna  redovisar muntligt med stöd av power point, I Movie eller liknande. Eleverna får själv bestämma redovisningssätt enligt önskemål.

Bedömning

 Du blir bedömd :

 • Efter vilka kunskaper du har om naturens resurser, var de finns och vad de används till
 • Efter dina kunskaper om hur beroende vi är av el/energi
 • Efter vilka förslag du ger på vardagsprioriteringar som bidrar till en hållbar utveckling
 • Efter hur du kan redogöra för problematiken mellan valet av energikällor och hållbara alternativ
 • Efter hur du använder karta och andra geografiska källor.
 • Efter dina kunskaper om naturens resurser och den ojämnlika fördelningen i världen
 • Efter hur du kan jämföra olika länder och resonera kring skilda levnadsvillkor
 • Efter hur du kan resonera och förstå sambandet mellan rent vatten och människors hälsa
 • Efter hur du kan skilja mellan orsaker och konsekvenser av naturkatastrofer. Efter hur du kan se samband och resonera kring konsekvenser av naturkatastrofer och skilda levnadsvillkor
 • Efter din förmåga att resonera kring hur vi kan göra i framtiden för att jordens resurser ska räcka till alla
 • Efter hur du redovisar ditt arbete
 • Efter hur aktiv du är i samtal och diskussioner

 

 

Det här ska du som elev reflektera över:

Hur tror du vi kommer att leva i framtiden? Varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: