Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2017 Vt åk 1 - Djur i vår närmiljö

Skapad 2017-02-05 12:32 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Det finns så många djur i vår närmiljö. En del är stora, en del är lite mindre, de flesta är väldigt små. Vi ska ta reda på fakta om en del av dessa djur och sedan dokumentera dessa fakta.

Innehåll

 

Det här ska vi lära oss

Du ska kunna namnen på några av våra vanligaste skogsdjur.

Du ska kunna klassificera några av våra vanligaste skogsdjur efter djurfamilj.

Du ska kunna berätta om minst ett djurs näringskedja.

Du ska kunna skriva en faktatext om ett djur och använda några expertord.

De här förmågorna ska vi träna på

Förmågan att använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Förmågan att formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Så här ska vi arbeta

Vi går igenom hur man kan artbestämma djur som finns i vår närhet.
Vi går ut i skogen och på ängen och letar smådjur och försöker artbestämma dem.
Vi tittar på film, läser faktatexter och samtalar i helklass.
Vi samlar ord och fakta som har med temat att göra.
Vi skriver enkla faktatexter utifrån stödord och kompletterar med en bild.

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Kunna namnge några djur samt sortera dem efter egenskaper.
Kunna dokumentera dina undersökningar samt kunna använda din dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: