Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2017-02-05 16:54 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Lpp som utgår från Matteborgen 4A kapitel 4. Behandlar momenten multiplikation, division.
Grundskola 4 Matematik
Multiplikation och division.

Innehåll

 

Mål:

Du ska utveckla din förmågan att:

 • förstå och förklara hur addition och multiplikation hör ihop
 • förstå och förklara hur multiplikation och division hör ihop
 • använda multiplikation och division i problemlösning

Du ska kunna:

 • multiplikationstabellerna 0-10
 • kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal tex 5x6, 5x60, 5x600
 • kunna använda kort division, tex 93/3, 846/2Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med MatteBorgen, dator, iPad, olika spel och arbetsblad.
Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
Du arbetar enskilt och ibland i par.
Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen tex spel.

Bedömning:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4A kap 4.


Ma
Multiplikation och division

>>>
Grund
>>>
Utmaning 1
>>>
Utmaning 2
Att veta hur addition och multiplikation hör ihop.
Vet hur addition och multiplikation hör ihop, men har svårt att förklara det.
Vet och kan enkelt förklara hur addition och multiplikation hör ihop.
Vet och kan förklara på ett djupare sätt hur addition och multiplikation hör ihop.
Att veta hur multiplikation och division hör ihop.
Vet hur division och multiplikation hör ihop, men har svårt att förklara det.
Vet och kan enkelt förklara hur multiplikation och division hör ihop.
Vet och kan på ett djupare sätt förklara hur multiplikation hör ihop.
Kunna multiplikations tabellerna 2-10.
Kan tabell 2-5 och 10.
Kan tabell 6 och 7.
Kan tabell 8 och 9.
Kunna multiplicera tal som slutar på 0.
Kan multiplicera tal som slutar på 0.
Kan multiplicera med 0 och kan enkelt förklara tankegången.
Kan multiplicera med 0 och kan enkelt förklara tankegången.
Kunna räkna multiplikation i flera steg med hjälp av talsorter.
Kan räkna multiplikation med hjälp av talsorter t.ex. 3x43, 4x627.
Kan räkna multiplikation med hjälp av talsorter och på ett enklare sätt förklara tankegången.
Kan räkna multiplikation med hjälp av talsorter och på ett djupare sätt förklara tankegången.
Kunna räkna enklare kort division.
Kan oftast räkna kort division på rätt sätt.
Kan räkna kort division på rätt sätt och på ett enkelt sätt förklara tankegången.
Kan räkna kort division på rätt sätt och på ett djupare sätt förklara tankegånen.
Kunna lösa textuppgifter med hjälp av multiplikation och division.
Väljer ofta rätt räknesätt när en textuppgift ska lösas.
Väljer rätt räknesätt när en textuppgift ska lösas.
Väljer rätt räknesätt och kan förklara tankegången för hur en textuppgift kan lösas.
Kunna förklara och använda begreppen faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot.
Kan använda begreppen men är osäker på att förklara tankegången.
Kan använda begreppen och på ett enklare sätt förklara tankegången.
Kan använda begreppen och på ett djupare sätt förklara tankegången.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: