Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B våren 2017

Skapad 2017-02-06 09:38 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-1000, addition, subtraktion, multiplikation och division. Du kommer också få börja med klockan, geometri, mätning och rimlighet.

Innehåll

Tid

Vårterminen 2017.

 Konkretiserade mål: Du ska kunna

 • klockan, hel, halv, kvart i, kvart över, om en halvtimme
 • multiplikation med 3 och 4
 • strategier vid problemlösning
 • talen 0-1000
 • tal i olika kulturer genom historien
 • jämföra tal
 • ental, tiotal och hundratal som ökar och minskar
 • punkt, linje och stråle
 • sträcka och öppen polygon
 • vinkel
 • månghörningar
 • rektangel och kvadrat
 • Rektangel och rätblock, kvadrat och kub, cirkel och klot
 • liter och deciliter
 • Avrunda och överslagsräkna
 • subtraktion och addition med uppställning
 • meter och kilometer
 • kilogram

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Vi lyssnar på en ramberättelse kring innehållet och samtalar kring bilder
 •  Vi arbetar gemensamt med huvudräkningsuppgifter
 •  Vi arbetar med problemlösningsuppgifter kring varje område
 •  Vi arbetar med uppgifter enskilt i arbetsboken
 •  Vi arbetar med extrauppgifter digitalt på Ipad och på papper.
 • Vi tränar på ord som är kopplat till innehållet digitalt på Ipad

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Vara delaktig i matematiska resonemang
 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp
 • Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar

Utvärdering:

Vi utvärderar hela tiden under arbetets gång. Efter varje kapitel får eleverna gör en diagnos för att utvärdera vad som behöver tränas mer. Efter varje diagnos fylls matrisen i och en kommentar skrivs på Unikum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: