👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FG Slöjd - Återbruk LIG

Skapad 2017-02-06 09:39 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Slöjd Bild
Vi ger förpackningsmaterial och konservburken ett andra liv, men hur ser burken med hundkex ut jämfört med burken till gamla nycklar?Först gör vi ett pennfodral av chokladplast.Design möter återvinning.

Innehåll

 

 Tillverkning av pennfodral och lära känna symaskinens funktioner.Tillverkning av återbruksburk(konservburk) med formgivet trälock och knopp, där lock och /eller knopp återspeglar tänkt innehåll.

 Lig gruppens egen site Bild/slöjd

 Site med  arbetsgång och inspiration

 Innehåll enligt kursplanen:

 Mål  


(Matrisen nedanför ska bytas ut)

Redovisningsform

Redovisning sker genom att arbetet presenteras och utvärderas skriftligt och , om tid finns, muntligt i arbetsgruppen med positiv feedback.. Din arbetsprocess dokumenteras skriftligt med bilder i ett delat dokument via Google Classroom.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen görs utifrån idéskisser,det arbete du slutför,  utifrån din skriftliga presentation, utvärdering och arbetsprocess. Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl Bl
FG Bild Slöjd - Tryckteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Praktiskt arbete
Du hanterar redskap, material och tekniker på ett enkelt sätt. Ditt tryck innehåller minst en figur (en tydlig form eller sak) men saknar bakgrund. Du har kontraster i djupa, höga ytor. Du kan inspireras av, och återanvända inspirationsbilder. Du för med hjälp ditt arbete framåt.
Du hanterar redskap, material och tekniker på ett mer utvecklat sätt. Du prövar olika sätt att använda redskapen. Detta visar sig i olika mönster i ditt tryck. Du arbetar med hela ytan, och ditt motiv kan upprepas. Du kan inspireras av och utveckla egna idéer från inspirationsbilder. Du löser de vanligaste problemen själv.
Du hanterar redskap, material och tekniker på ett säkert och självständigt sätt. Du jobbar med ett mer avancerat motiv, vilket gör din bild mer tekniskt avancerad. Du skapar ett mönster som kan upprepas på ett balanserat sätt, dvs du gör en mönsterrapport. Du har efter egna idéer och eget inspirationsmaterial skapat ditt motiv. Du leder själv ditt arbete framåt och ser vad du kan förbättra och utveckla.
Teoretiskt arbete
Du berättar vad du har gjort och förklarar varför på ett enkelt sätt. Du ger med hjälp av rätt begrepp enkla omdömen om din arbetsprocess och förklarar på ett enkelt sätt sambandet mellan funktion, kvalitet och form. Du tolkar och resonerar kring dina tryckprodukters uttryck på ett enkelt sätt.
På ett utvecklat sätt berättar du vad du har gjort och förklarar varför du valt att göra så. Du ger med hjälp av rätt begrepp utvecklade omdömen om din arbetsprocess. Du förklarar på ett mer utvecklat sätt sambandet mellan funktion, kvalitet och form. Du tolkar och resonerar kring dina tryckprodukters uttryck på ett utvecklat sätt.
På ett välutvecklat sätt berättar du vad du har gjort och förklarar varför du valt att göra så. Du ger med hjälp av rätt begrepp välutvecklade omdömen om din arbetsprocess. Du förklarar på ett välutvecklat sätt sambandet mellan funktion, kvalitet och form. Du tolkar och resonerar kring dina tryckprodukters uttryck på ett välutvecklat sätt.