👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRITIDSHEM Samlingar Eken

Skapad 2017-02-06 10:33 i Noltorpsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
I våra samlingar får alla barnen synas och höras. Våra samlingar kan ha olika form och innehåll men vi har åtminstone en samling varje dag. I samlingen har barnen chans att påverka innehållet på fritids och dela med sig av sina erfarenheter.

Innehåll

Tidsperiod

Läsåret 17/18

Mål

Eleverna ska ha känt sig sedda

Eleverna ska våga räcka upp handen och göra sig hörda

Vi ska ha en lugn stund på samlingen 

Eleverna ska veta om våra rutiner och våra regler. 

Arbetsformer

Våra samlingar kan se ut på många olika sätt, ibland är det avslappningssaga, ibland är det någon lek och ibland får eleverna berätta saker de vill berätta.

Det som är gemensamt för alla samlingar oavsett innehåll är att vi har ett upprop och vi går igenom dagen. 

Vi arbetar också mycket med våra regler och hur vi är mot varandra i samlingarna. 

Ansvariga

Vi turas om att hålla i samlingarna  och en pedagog håller i samlingen medan de andra pedagogerna hjälper till att hålla lugnt. 

 

Dokumentation och uppföljning

Ibland fotograferar vi under samlingarna ifall det är t.ex. avslappning. 

Utvärdering

Vi utvärderar muntligt tillsammans i arbetslaget. Har det varit en väldigt bra eller en mindre bra samling utvärderar vi tillsammans med barnen om vad som gjorde att det gick bra/mindre bra. 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -