Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rapport - Hållbar utveckling

Skapad 2017-02-06 10:49 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Geografi
Efter att ha gjort en översyn av hållbarheten i din egen vardag och fått en bild av vad som kan vara viktigt att bli mer medveten om för att leva så hållbart som möjligt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, ska du nu öka just denna medvetenhet och analysera vad som är hållbart och mindre hållbart i vår vardag samt vad som skulle kunna förändras för att leva ännu mer hållbart. Dina tankar och det du hittar i relevanta källor ska sammanfattas i en rapport, i vilken du även har möjlighet att visa din förmåga att referera till andras tankar och sedan bidra med dina egna i en diskussion om hinder och möjligheter för dagens svenska ungdomar att leva hållbart i sin vardag.

Innehåll

Tid: Fem lektioner

Längd: 3-4 sidor handskrivet + en separat referenslista.

Instruktioner: Din rapport ska bestå av tre  huvuddelar, som var och en kan delas upp i flera underrubriker om du vill. Följ instruktionerna för respektive del för att sammanställa din rapport.

1.      Inledning och fokusområden

Under den här rubriken sammanfattar du kortfattat hur hållbar du anser att din egen livsstil är i nuläget, utifrån de tre dimensionerna miljö, ekonomi och socialt. Använd dig av din egen kartläggning för detta. Efter att du beskrivit helhetsbilden av hållbarhet i din vardag väljer du ut några fokusområden som du ska titta närmare på i din analys genom att skriva hypoteser om:

·         En eller två saker som du tror är hållbara i din vardag, gärna från olika dimensioner (miljö, ekonomi, socialt).

·         En eller två saker som du tror skulle kunna vara ännu mer hållbara i din vardag. Även dessa kan gärna vara från olika dimensioner.

OBS: Minst ett av dina fokusområden ska kunna kopplas till konsumtion och handel


2.      Analys

Under denna rubrik analyserar du dina fokusområden och tar reda på om dina hypoteser stämmer med hjälp av korrekta hänvisningar till relevanta källor.

 

·         Finns det stöd i relevanta källor för att de saker som du tycker känns hållbara i din vardag verkligen är det? Hur viktigt är det att leva hållbart på detta område, enligt källorna? Kolla vad flera olika källor säger.

·         Finns det stöd i relevanta källor för att de saker som du tror skulle kunna vara mer hållbara i din vardag verkligen kan förbättras? Hur kan man göra då, enligt källorna? Kolla vad flera olika källor säger.

3.      Diskussion och slutsatser

Under denna rubrik berättar du vad du själv anser om det du hittat i analysen. Beskriv vilka av dina hypoteser som blev bekräftade av relevanta källor och vilka eventuella oväntade saker du fick reda på vad gäller hållbarhet i vardagen. Reflektera även över vilka möjligheter och hinder som finns för just dig att följa de sätt att leva som källorna förespråkar, till exempel utifrån kommunen eller landet du bor i. Fundera till exempel på vilka olika sätt att leva hållbart som kan gå emot varandra mellan de tre olika dimensionerna. Avsluta det hela med ett kortare stycke där du sammanfattar dina viktigaste slutsatser från arbetet.

 

Källor: Utöver dessa tre delar ska du även ha med en korrekt referenslista i slutet av din rapport, där alla källor som du refererat till i analysen ska presenteras i bokstavsordning efter efternamn med:

Efternamn, Förnamn (årtal): Titel/Rubrik, Tidskrift/Förlagsort och förlag, tillgänglig på vilken webbadress, citerad datum

För just ämnet hållbar utveckling finns det flera källor som vi redan från början kan konstatera är trovärdiga och relevanta. Du rekommenderas att söka dina svar på dessa hemsidor och behöver då inte skriva någon särskild källkritik i rapporten. Om du däremot även använder fler källor behöver du lägga till en sådan källkritisk analys för var och en av dem. Tanken är att du inte ska behöva leta så länge efter bra källor.

De rekommenderade källorna att utgå ifrån är:

Läroboken i geografi – Särskilt s. 134-141 om hållbar utveckling

www.hallakonsument.se – Konsumentverkets informationssajt

www.naturvardsverket.se – Naturvårdsverkets hemsida

www.wwf.se – Världsnaturfondens hemsida

www.fairtrade.se – Hemsida för Fairtrade/Rättvisemärkt

OBS: Det första du ska göra på dessa hemsidor är att klicka runt för att hitta artiklar om just dina fokusområden. Du måste sedan hänvisa till varje artikel som en källa, inte bara hemsidan.

 

Lycka till!

Uppgifter

  • Rapport - Hållbar utveckling

Matriser

Ge
Bedömning i Geografi

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Samspel, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av saker som konsumtion, produktion och energitillförsel i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av saker som konsumtion, produktion och energitillförsel i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av saker som konsumtion, produktion och energitillförsel i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Mönster för handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Källhantering
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Ge
Bedömning i Svenska

Skriva

E
C
A
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Elevens sammanställda information innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Elevens sammanställda information innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Elevens sammanställda information innehåller välutvecklade och nyanseade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: