Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden

Skapad 2017-02-06 12:30 i Liljeforsskolan Uppsala
Rymdtema med utgångspunkt i elevernas intresse.
Grundskola F – 1 Svenska Matematik NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Visste du att planeten jorden egentligen heter Tellus och att det finns miljarder stjärnor i Universum? Hur skapades Tellus och vad finns det egentligen ute i rymden? Hur kan vi veta vad som finns och hur det ser ut i rymden? Vi ska lära oss mer om vårt solsystem och mer fakta om våra planeter och stjärnorna.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Du kommer att få träna på att arbeta på ett undersökande sätt.

Du kommer att få öva på att dokumentera dina undersökningar och öva på att använda dig av din dokumentation när vi samtalar om de olika momenten.

Du kommer att få jämföra dina resultat med dina kamraters.

Du kommer att få möjlighet att vara delaktig, ha inflytande och utforma undervisningen. 

 

Målet med undervisningen

Vi kommer att arbeta mot att du ska kunna och få möjlighet att

 • ställa en hypotes
 • reflektera över vad som hände och varför när vi gjorde experimentet.
 • skriva och/eller rita en enkel dokumentation om vad du lärt dig.
 • jämföra dina resultat med andra i klassen
 • bygga på ditt intresse för rymden och ge dig möjlighet att arbeta transdisciplinärt(ämnesövergripande)
 • att vara delaktig i undervisningen genom att välja projekt utifrån era intressen.

 

 

Så här arbetar vi med ämnesområdet

Utifrån vad eleverna var intresserade av i december har vi valt att arbeta med rymden eftersom det var det område som flest elever var intresserade av. Vi kommer bla att göra experiment, undersöka solsystemet och lära oss med hjälp av material från utbildningsradion med fokus på rymden. Genom att utgå från vad eleverna hade ett intresse för kan vi tillsammans fördjupa oss i området rymden och ge alla elever möjlighet att påverka sitt eget lärande. Genom att skriva ord och begrepp från rymden samt att mäta och räkna i vårt projekt kan eleverna få möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

 

Informativt ( genom att titta på korta filmer med rymdtema tex Vims i rymden från utbildningsradion).

Undersökande (vi gör experiment som relaterar till rymden, tex atmosfären i mjölk).

Problemlösande ( vi ställer oss olika frågor och hypoteser innan vi börjar undersöka ett vist ämne om rymden och prövar sedan dessa hypoteser praktiskt).

Skapande ( vi ritsr, målar och skapar i olika material utifrån rymden såsom planeter, raketer och astronauter ).

Kommunikativt ( Vi skriver, talar och resonerar kring rymden  med utgångspunkt i elevernas  hypoteser).

 

Såhär visar jag att jag kan

Genom att delta i experimenten samt resonera och diskutera olika lösningar med dina kamrater.

Genom att dokumentera ditt eget lärande med ipad och genom att rita dina lösningar.

Genom att delta i reflekterande samtal med dina klasskamrater.

 

Uppgifter

 • Begrepp inom rymden

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: