Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Le dîner aux chandelles

Skapad 2017-02-06 16:30 i Västra skolan Falun
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Under vecka 3-5 kommer vi att jobba vi med detta område och provet är v. 6. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 •   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 •  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift och
 •  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och
  delar av världen där språket används

Konkretisering av mål

 

 • beställa på restaurang, snabbmat och beställa pizza per telefon

 • lite om franska matvanor

 • förstå, böja och använda verb "finir" och "vendre"

 • adjektivets böjning och placering

 • att översätta ord och meningar och att förstå enkla texter

 • redovisa det du lärt dig skriftligt och muntligt.

Arbetssätt

 

Vi arbetar gemensamt med att lyssna, härma, skriva och översätta ord och meningar, göra muntliga och skriftliga övningar, träna uttal, lyssna på musik, dramatisera olika innehåll för att befästa kunskaperna, använda Internet och prata om språk och kultur. Dessutom jobbar vi individuellt med utgångspunkt boken ”Bon voyage 3”.

Bedömning

  

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • uttrycka dig muntligt (artikulation, betoning) och att föra en dialog.
 • att använda olika strategier för att förstå och göra sig förstådd (omformulering, frågor, förklaringar, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet...)
 • uttrycka dig skriftligt (säkerhet, stavning)
 • använda dig av den grammatiken vi gått igenom 

 • förstå texter i talat och i skrivet språk

Matriser

M2
Moderna Språk 7-9

>>
>>>
>>>>
>>>>>
Läsa
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang.
Du förstår mycket lite av vad du läser och kan därmed inte redogöra eller återberätta det du läst.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter.
Skriva
Att kunna skriva texter i olika former.
Du har svårigheter med att skriva en mening på franska. Du har ett begränsat ordförråd och gör dig inte helt förstådd. De många grammatiska felen gör det svårt för läsaren att förstå din text.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och i huvudsak sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt begripligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att kunna anpassa skriftspråket efter syfte och mottagare.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att lära sig olika grammatiska strukturer i målspråket.
Eleven är medveten om korrekta grammatiska strukturer och kan i viss mån tillämpa dem.
Eleven kan relativt väl använda grammatiska strukturer.
Eleven kan väl använda grammatiska strukturer.
Muntlig produktion
Att göra sig förstådd i tal.
Du svårigheter med att prata tyska/ franska/ spanska då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du har ett begränsat ordförråd och kan inte formulera dig i en mening.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att föra en dialog.
Du har svårigheter med att prata med någon annan på tyska/ spanska/ franska. Du kan inte formulera dig och du förstår inte den som du pratar med.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttal och intonation.
Eleven behärskar basala uttalsregler och talar tydligt.
Eleven uttrycker sig i huvudsak flytande.
Eleven har ett bra uttal och en god intonation.
Lyssna och förstå
Att förstå talat språk från läraren, hörövningar och pararbete i klassrummet.
Du förstår mycket lite av det du hör och kan därför inte redogöra för eller återberätta det du hört.
Eleven kan förstå det mest väsentliga innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå såväl helhet som väsentliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Respons
Eleven kan visa med ord och mimik att man förstått innehållet.
Eleven kan ge kortfattade redogörelser av innehållet.
Eleven kan ge utvecklade redogörelser av innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: