Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samma rötter. Åk5 vt17

Skapad 2017-02-06 18:50 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Ett arbete om religion. Kristendom, judendom och islam.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Både kristendomen och islam har sina rötter i judendomen. Du ska genom detta arbete se och förstå vad som är gemensamt för de tre religionerna men även veta vilka skillnader som finns. Du kommer att få kunskap om hur det är att leva som jude, kristen och muslim. Du kommer få lära dig om vilka regler och lagar som finns, symboler och viktiga högtider med mera, för att sedan kunna diskutera likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Som elev ska du resonera kring olika livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad som händer efter döden, rätt och orätt och fundera över dina uppfattningar i förhållande till religionerna.

Innehåll

I arbetet utvecklar du dina kunskaper om

Likheter och skillnader mellan världsreligionernas heliga platser, rum, ritualer och regler med mera.

Hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.

Hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.

Hur du använder olika källor för att söka information om olika sätt att tro och hur informationen och källorna kan användas.

Så här kommer du att arbeta

Du kommer få information eller söka information om olika religioner genom att läsa olika texter, titta på film, lyssna på information din lärare ger dig osv

Med informationen ska du sedan få resonera och reflektera över olika frågor. Du kommer få beskriva, förklara, diskutera och fundera.

Detta bedöms

Förmåga 1: Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

Kunskapskrav:

- Eleven har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

- Eleven visar även på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Det betyder:

- Dina kunskaper om religionernas helig skrifter, helig byggnader, heliga platser, deras symboler, förkunnare och vilka regler de troende bör följa. Samt hur du med hjälp av dessa kunskaper gör jämförelser - beskriver likheter och skillnader inom religionerna.

- Dina kunskaper om olika ceremonier/ritualer och högtider inom religionerna som nattvard, sabbat och ramadan, varför dessa firas och dina kunskaper om om särskilda kläder inom religionerna, som slöja och kippa. Du ska då veta varför de används.

 

Förmåga 2: Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Kunskapskrav:

- Eleven kan också föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

- Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

Det betyder: 

- Din förmåga att resonera om människors olika uppfattning om vad som händer efter döden, vad som är viktigt i livet m.m.

- Din förmåga att resonera kring religionens betydelse för människor.

 

Förmåga 3: Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Kunskapskrav:

- Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Det betyder:

- Din förmåga att använda olika källor och resonera om deras användbarhet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: