Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - Annons

Skapad 2017-02-07 08:33 i Furulunds skola Partille
Grundskola 4 Bild Svenska
Annons är en slags argumenterande text. Att få någon att tycka som jag. Övertala.

Innehåll

Målet med undervisningen

Undervisningen är tänkt stimulera elevens nyfikenhet kring olika sorters texter. 

Under arbetets gång kommer du att repetera, samt ges möjlighet att lära dig:

 • Vad argumentation är
 • att man skriver texter olika beroende på syfte
 • hur man skriver texter olika beroende på syfte
 • att ta ansvar för ditt arbete och välja metod utifrån din planering
 • hur text och bild kan höja varandra
 • källkritik
 • hur bild och text kan "ljuga" i olika medier

 

Undervisning och arbetssätt

Eleverna kommer att få arbeta  teoretiskt genom genomgångar och diskussioner. Utifrån uppgiften får eleverna sedan ensamma eller två och två skapa en annons utifrån påhittad produkt.

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen, arbetsformerna samt målen. En viktig del är själva texten, det som du senare redovisar här på unikum i form av en annons av något slag. Jag kommer självklart också att titta på hur du deltar i och tar ansvar för de olika momenten för uppgiften.

Uppgifter

 • Annons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
ZickZack argumenterade texter

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Syfte
Förstår varför man skriver argumenterade texter
Förstår att argumenterade texter kan skrivas i olika sammanhang. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivandet kan vara ett verktyg för att påverka. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att skrivandet kan vara ett verktyg för att påverka i olika sammanhang. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Innehåll
Annonsens innehåll är enkelt och anpassningen till målgruppen är oklar.
Annonsens innehåll är begripligt och i viss mån anpassat till innehållet och målgruppen.
Annonsen innehåll är relativt tydligt och anpassat till innehållet och målgruppen.
Annonsens innehåll är tydligt och väl anpassat till innehållet och målgruppen.
Struktur
Börja använda strukturen för en argumenterande text.
Följer till viss del strukturen för en argumenterande text.
Följer strukturen för en argumenterande text på ett ändamålsenligt sätt.
Följer tydligt strukturen för en argumenterande text och anpassar den effektivt till syftet, innehållet och målgruppen.
Bild
Annonsen har bild och text
Annonsens bild och text samverkar.
Annonsens bild och text har ett tydligt budskap och en genomtänkt layout.
Annonsens bild, text och layout kompletterar varandra och ahar ett genomtänkt och tydligt budskap.
Argument
Presenterar enstaka argument för sin åsikt.
Ger argument men saknar logisk organisation av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Ger argument i logisk följd, belägger argumenten med bevis, varje stycke inleds med ett argument som utvecklas.
Avslutning
Har en enkel avslutning eller sammanfattning.
Avslutar med en personlig åsikt.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen.
Skriver en avslutning som upprepar de viktigaste punkterna. Sammanfattar i en slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: