Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutschsprachige Länder

Skapad 2017-02-07 10:29 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
I detta arbetet så kommer du att lära dig lite mer om de tysktalande länderna. Tillsammans med en kompis presenterar du en del som du vill lära dig lite mera om.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du ska presentera ett tysktalande land eller en del av något av de tyskspråkiga länderna.

Innehåll

Arbetssätt

Du får välja om du vill jobba enskilt eller i par. Du/ni ska presentera med hjälp av en keynote eller en annan form du känner dig bekväm med. Presentationen ska innehålla:

  • kända turistmål, sevärdheter som är intressant
  • kända personer
  • vilka storstäder finns där, antal invånare, vilken slags natur finns
  • speciell mat /dryck?

 

Exempel på områden som du kan välja är:

  1. Tysktalande länder:  Deutschland, Österreich, Schweiz eller Lichtenstein.
  2. Du kan även välja att fördjupa dig i Bundesländer (län)  (både i Tyskland och Österrike), kantoner (Schweiz) och städer.

Redovisning

Skriftligt och muntligt.

När du redovisar så får du använda stödord men du ska inte läsa upp en hel text utan det ska vara en presentation. Annars kan jag inte bedöma ditt sätt att binda ihop meningar.

Viktigt! Efter er redovisning ställer ni  tre frågor som ni tycker att man kan svara på om man har lyssnat på er presentation.

Bedömning

Du ska visa att du har förmåga att formulera dig skriftligt och muntligt på tyska. Du ska visa att du kan hitta relevant information om realia i tysktalandeländer  från olika texter och Internetkällor.  

Reflektion

1) Hur har din arbetsinsats varit?

2) Nämn några saker som var intressant att veta om ditt valda område.

3) Nämn något som du lärt dig av att lyssna på de andras redovisningar.

 

Uppgifter

  • Deutschsprachige Länder

Matriser

M2
Moderna språk 6-9

Bedömning i moderna språk

På väg mot
Grundläggande förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
TALA
Formulerar sig ännu inte så att det som sägs blir begripligt. Brister i formuleringar och uttal gör budskapet svårt att förstå.
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal. Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar i muntlig interaktion. Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett relativt tydligt uttal. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar i muntlig interaktion. Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar i muntlig interaktion. Visar förståelse genom att i översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
SKRIVA
Formulerar sig ännu inte så att det som skrivs blir begripligt. Brister i formuleringar och språk gör budskapet svårt att förstå. Saknar strategier för att texten ska fungera.
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett enkelt, begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar i skriftlig interaktion. Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk.Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar i skriftlig interaktion. Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar i skriftlig interaktion. Visar förståelse genom att i översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
REALIA
Kan ännu inte jämföra och kommentera över sammanhang och områden där språket används
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
INFOSÖK
Kan inte ännu välja bland texter och talat språk från olika medier i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: