Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 17 - Die fette Jahren sind vorbei - muntligt

Skapad 2017-02-07 10:45 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9 Moderna språk - språkval
Vi ser på en tysk film som vi därefter bearbetar muntigt.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din/ditt 

skriftliga förmåga

 • att kunna formulera sig muntligt med korrekt ordföljd och korrekt verbböjning samt ett flyt i talet.
 • att kunna meddela sin åsikt och motivera den muntligt.

ordförråd

 • att lära sig uttryck för att kunna sammanfatta exempelvis en film.
 • att lära sig ord och fraser för att kunna uttryck sin åsikt.

 

Arbetsområdet och arbetssätt

Vi kommer att titta på en tysk film, som heter "Die Fette Jahren sind vorbei" (De feta åren är förbi). Detta för att ni ska få uppleva tysk filmkultur, och få höra tyska pratas utan att vara anpassat er som läser tyska som ett främmande språk. Ni kommer till en början få bearbeta den skriftligt där ni får sammanfatta filmen, berätta om dina åsikter och tankar om filmen. Du kommer också få reflektera över dina egna tyska kunskaper och om du kunde uppfatta tyska ord eller fraser som du själv kände igen. Detta kommer du sedan få göra en muntlig presentation av. Du kommer att få arbeta med din presentation under lektionerna och du får då ta hänsyn till de grammatiska genomgångar som vi har. 

Vi kommer arbeta med detta fram tills den 3 mars då presentationen ska ske. Ni kommer inte att presentera inför hela klassen, men ska vara förberedda på att få prata inför en lite större grupp. 

 

 

Detta kommer att bedömas...

Jag kommer att bedöma din presentation utifrån hur väl du kan göra dig förstådd, med hjälp av ord och fraser samt hur pass korrekt ditt språk är. Jag kommer också titta på hur bra det flyter på när du pratar, eller om det finns störande alternativt förstörande fel i din text. (Ett störande fel är när man ser att det är fel - flytet stoppas men man kan ändå förstå vad du menar. Ett förstörande fel gör att meningen inte kan förstås.) Det är  viktigt att du verkligen pratar och inte läser utantill från en lapp, ett tips är därför att enbart ha några stödord som hjälp vid redovisningen. 

 

 

Matriser

M2
MODERNA SPRÅK åk 8

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2  4-9   Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9   Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
 • M2  E 9   Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9   I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
E
C
A
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: