Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande texter

Skapad 2017-02-07 11:11 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering för förklarande texter enligt cirkelmodellen.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska arbeta med förklarande texter. Hur och varför? Det är frågor som förklarande texter kan svara på. Förklarande texter förklarar hur något fungerar eller varför något händer. Du kan hitta förklarande texter i exempelvis faktaböcker.

Innehåll

Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Du ska utveckla din förmåga att skapa förklarande texter. Förklarande texter skrivs för att förklara hur något fungerar, hur något bildats och varför något sker.

Undervisning och arbetsform

Övergripande innehåll:

Du ska lära dig att skriva en förklarande text och förstå syftet med denna texttyp. Vi kommer att arbeta med att läsa olika förklarande texter, samtala om dem och arbeta med uppgifter som ökar förståelsen för denna texttyp. Vi kommer att skriva en gemensam förklarande text och slutligen skriva en enskild text. Vi kommer att läsa en förklarande text om vatten och vattnets kretslopp och sedan göra ett studiebesök på ett reningsverk. Studiebesöket på reningsverket hjälper oss att nå en djupare förståelse för de förklarande texterna om vatten som vi läser i skolan.

 

Arbetsform:

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen som består av fyra faser.

Fas 1: Att eleverna ska förstå syftet med förklarande texter och få förståelse för hur den är strukturerad med tyngdpunkt på rubrik och inledning. Detta gör vi genom att läsa olika förklarande texter, samtala om dem och ha genomgång kring strukturen.
Fas 2: Att eleverna ska känna till de språkliga dragen, exempelvis tidsord och orsaksord. Detta gör vi genom att plocka ut de olika delarna i texten, samtala om dem och göra olika uppgifter kopplade till syftet som ökar elevernas förståelse.
Fas 3: Att eleverna ska öva på och använda det de lärt sig om förklarande texter för att förbereda det egna skrivandet i nästa steg. Detta gör vi genom att vi skriver en gemensam förklarande text tillsammans i klassen som eleverna sedan kan använda sig av som stöd när de skriver sin egna text.
Fas 4: Att eleverna självständigt ska planera och skriva en egen förklarande text. Detta gör eleverna genom att få en checklista av mig som ett stöd för dem i sitt skrivande, vad de ska tänka på osv. Eleverna har sparat sina uppgifter och de texter som vi tidigare läst som de kan använda sig av som stöd i sitt skrivande. Eleverna får möjligheten att planera sitt skrivande och sedan ska de skriva en egen förklarande text. Eleverna får skriva ett första utkast som lämnas in och sedan ska eleverna ge varandra kamratrespons. När eleverna har gett varandra respons och sedan förbättrat sin text utifrån kamratresponsen lämnas texten in till mig för bedömning.

 

* Vi läser olika förklarande texter tillsammans

* Genomgång kring strukturen och de språkliga dragen i texten

* Diskussioner kring olika förklarande texter

* Olika uppgifter kopplade till syftet

* Vi skriver en gemensam text 

* Eleverna skriver en egen text

* Studiebesök till ett reningsverk

 

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma (godtagbara krav):

*Att du kan skriva en förklarande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

*I texten använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

*Att din text innehåller enkla beskrivningar och egna formuleringar.

*Att du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

*Att du kan ge enkla omdömen om textens innehåll.

*Att du kan utifrån respons bearbeta texten mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna
 • Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner och göra uppgifter
 • Du visar dina kunskaper genom "exittickets"
 • Du visar dina kunskaper genom att skapa en gemensam förklarande text
 • Du visar dina kunskaper genom att skapa en egen förklarande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Förklarande texter

Förklarande text

---->
---->
---->
Språkets struktur
Jag kan skriva en förklarande text med viss hjälp. Jag förstår syftet med en förklarande text.
Jag kan på egen hand skriva en förklarande text och förstår syftet.
Jag kan på egen hand skriva en förklarande text och förstår syftet. I min text är syftet tydligt uppnått.
Språkliga drag
Jag kan skriva en förklarande text med enkla beskrivningar och egna formuleringar.
Jag kan skriva en förklarande text med utvecklade beskrivningar och egna formuleringar.
Jag kan skriva en förklarande text med välutvecklade beskrivningar och egna formuleringar.
Ge respons
Jag kan ge respons men jag har svårt att se vad som kan förbättras när jag läser en text.
Jag kan berätta för en kompis vad som är bra och vad som kan bli bättre i en text.
Jag kan berätta om flera saker som är bra med texten och berätta varför de är bra. Jag kan också på ett tydligt sätt hjälpa till att göra texten ännu bättre.
Få respons
Jag har svårt att göra ändringar i en text som jag själv har skrivit.
Jag kan lyssna på respons från en kompis och förbättra min text om det behövs.
Jag kan lyssna på respons från en kompis, tänka om och förbättra min text även när jag är ganska nöjd från början.
Meningsbyggnad
Jag skriver väldigt långa eller korta meningar som är svåra att förstå.
Ibland blir mina meningar för långa, men jag har börjat dela texten i kortare delar nu.
Jag skriver lagom långa meningar. En del är långa och en del är korta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: