Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema år 8 Nationella minoriteter VT17

Skapad 2017-02-07 12:50 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Historia Musik Svenska Samhällskunskap

Välkomna till er temavecka!


Under denna vecka kommer ni att bli experter på våra fem nationella minoriteter och dela med er av era kunskaper genom att göra en presentation, komponera egen musik och kanske börja prata ett nytt språk. Välkomna!

Innehåll

Gruppindelning år 8 Nationella minoriteter

8a

Grupp A       

Samerna: Billy, Erik, Andreas W, Ali, Andreas J

Judarna: Johanna, Klara, Alva, Muhammed, Mattias

 

Grupp   B

Romerna: Markus, Emil, Wilma, Tova, Alex

Sverigefinnarna: David, Linda K, Gilda, Simon N, Daniel

Tornedalingarna: Samuel, Tilde, Rebecka, Gustav, Tuva B

 

8b

Grupp A 

Samerna: Josefine, Emil, Wilma, Alvin

Judarna: Matilda P, Ella, Izabella, Ebba

                     

Grupp B                                                   

Romerna: Matilda G, Sara, Kasper, Simon, Alexander

Sverigefinnarna: Alva, Camilla, Alex, Oskar, Hampus, David

Tornedalingarna: Moa, Elsa, Ludvig, Elias, Eskil

 

8c

Grupp A

Samerna: Erik, Simon, Anton, Melker, Mattis

Judarna: Noa, Adina, Jossan, Emilia, Moa

 

Grupp B                                                   

Romerna: Gustav W, David, Liam, Alexander, Teodor                                   

Sverigefinnarna: Elin, Per, Gustav B, Natalie, Filippa                       

Tornedalingarna: Tova, Henrik, Ellen, Lisa, Ludvig

 

Jakten på språket med Nilda

Avsnitt 1. Samiska: http://urskola.se/Produkter/155349-Jakten-pa-spraket-Samiska 

Avsnitt 2. Romani Chib: http://urskola.se/Produkter/155350-Jakten-pa-spraket-Romani-chib 

Avsnitt 3. Jiddisch: http://www.ur.se/Produkter/155351-Jakten-pa-spraket-Jiddisch

Avsnitt 4. Meänkieli: http://www.ur.se/Produkter/155352-Jakten-pa-spraket-Meankieli

Avsnitt 5. Finska: http://www.ur.se/Produkter/155353-Jakten-pa-spraket-Finska

 

Länktips för grupparbetet

http://www.ne.se/temapaket/nationella-minoriteter/

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/nationell-minoritet/f%C3%B6rdjupning-nationella-minoriteter-i-sverige 

http://www.minoritet.se/ 

http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/vad-ar-nationella-minoriteter.htm

http://manskligarattigheter.dynamaster.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/rattigheter-for-nationella-minoriteter

http://skola.expo.se/minoriteters-rattigheter_173.html 

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/lyssna-och-se-pa-exempel.html

https://www.facebook.com/KIT.Sverige/videos/1729191920648911/

 

Vad har vi lärt oss under veckan?

Testa dig själv:  http://www.ne.se/temapaket/nationella-minoriteter/ovning/kunskapstest-om-sveriges-nationella-minoriteter/

Fredag: studiebesök på Teknikprogrammet Wijkmanska gymnasiet

Grupp 1A, 1B, 1C. Samling vid bussfickan kl: 08:20. Se vilken grupp du tillhör i nästa avsnitt.

Grupp 2A, 2B, 2C. Samling vid bussfickan kl: 08:20. Se vilken grupp du tillhör i nästa avsnitt.

 

Grupp 1A, 1B och 1C

Dit: Buss från Irsta till Wijkmanska på Vallby med Axelssons Buss kl: 08:30. KPS prickar av och följer med till Wijkmanska på Vallby.

Hem: Buss från Wijkmanska på stan till Irsta med Axelssons Buss kl 15:40. Ankommer Irsta ca 16:00. Nilda möter upp på stan.

 

Grupp 2A, 2B och 2C

Dit: Buss från Irsta till Wijkmanska på stan med Axelssons Buss kl: 08:30. CJN prickar av. Nilda möter upp på stan.

Hem: Buss från Wijkmanska på Vallby med Axelssons Buss kl 15:40. Ankommer Irsta ca 16:00. KPS/CJN möter upp på Vallby

 

Halva dagen är på Wijkmanska på Vallby och andra halvan på Wijkmanska i Skrapan, sedan byter man. Alla äter lunch på Wijkmanska på Vallby och personalen på Wijkmanska kör er mellan de två platserna. 

 

Gruppindelning på studiebesöket fredag

Grupp 1A                              Grupp 1B                                      Grupp 1C

Samuel Grenblad                  David Ahlinder                               Josefin Appelqvist

Tova Halvarsson                   Izabella Andresson                         Moa Bergman

Klara Hultgren                       Ella Kajava                                     Natalie Boman

Mattias Höglund                   Eskil Kontsu                                   Gustav Burström

Mohammed Jafari                Camilla Kvarfort                             Filippa Cers

Johanna Jarl                         Oskar Larsson                               Adina Engström

Andreas Johansson             Emil Lindström                               David Frisk

Erik Knutsson                       Sara Lindström                              Per Granlund

Billy Larsson                         Matilda Piper                                 Henrik Heden

Vilma Vahlström                    Elsa Svensson                               Liam Janstedt

Ali Payman                           Ebba Wennberg                             Mattis Johansson

Alva Åslund                          Moa Vikman                                   Simon Metso

Andreas Wallberg                Erik Nordberg

 

Grupp 2A                               Grupp 2B                                      Grupp 2C

Tuva Berggren                        Alex Bastenholt                             Ellen Peltokangas

Gustav Evensson                   Ludvig Borsås                               Elin Pickadon

Linda Kragge                           Hampus Gillström                         Emlila Ryd

Simon Nerin                           Matilda Gillström                           Melker Silver

Alex Ojanen                           Elis Guedra                                    Lisa Skarf

Gilda Palmqvist                     Wilma Hedenström                        Alexander Svärd

David Rados                          Alva Heidenback                           Tova Tränhammar

Tilde Rudstam                       Alexander Heldesjö                        Gustav Wallin

Daniel Svensson                   Alvin Löving                                    Anton Vikhult

Emil Wallin                            Kasper Sandgren                            Ludvig Vretman

Markus Widegren                  Simon Sjölund                                Noa Wäneskog

Rebecka Odin                       Josefin Zackariasson                      Teodor Älvegran

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
  Hi  7-9
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
  Mu  E 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
  Mu  C 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9

Matriser

Hi Sv Sh Mu
Matris Svenska 7-9 - Irstaskolan

Syfte och långsiktiga mål

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
F
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hi Sv Sh Mu
Bedömningsmatris Nationella minoriteter SH år 7-9

F
E
C
A
Mänskliga rättigheter
Du kan ge exempel på hur Svenska staten både kränkt och främjat våra minoriteters mänskliga rättigheter.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Minoriteters särställning & rättigheter
Du kan berätta om våra 5 nationella minoriteter och deras särställning i Sverige.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Information & källor
I ert arbete använder ni er av olika källor.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Hi Sv Sh Mu
Skapa

E
C
A
Förmåga att:
skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,
 • Mu
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombi-nationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombi-nationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: