Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellarbete-skriva, läsa och analysera

Skapad 2017-02-07 13:55 i Norrtullskolan Papperskorgen
Grundskola 7 – 9
En novell är en kort berättelse. Det kan vara en djupdykning i en persons tankar under en kort tid, eller en spännande återgivning av en enda händelse, eller ett långt äventyr som bara skrivs med några få ord. En novell går snabbt att läsa och eftersom den inte berättar allt, skapar den nyfikenhet och väcker funderingar hos läsaren.

Innehåll

Vi ska under några veckor arbeta med genren novell. Vi ska läsa noveller, ta ut typiska drag för en novell, vi ska planera och skriva egna noveller samt träna på att ge kamratrespons.

Syfte:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

Metod:

 • Vi ska läsa och analysera några noveller (Novellbok 2).
 • Vi ska gå igenom novellens uppbyggnad/kännetecken.
 • Jobba med häftet "noveller"  Svara på frågor kring novellens innehåll, struktur och språk. ( detta häfte får du av mig)
 • Skriva egen novell.
 • Träna på kamratrespons.

 

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • Uttrycka dig skriftligt
 • Läsa och tolka noveller
 • Skriva en novell
 • Använda skrivreglerna på rätt sätt
 • Ta emot och ge respons

 

Kunskapskrav åk 9 (E):

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Uppgifter

 • Planera din novell

 • kännetecken för novell

 • Novellfrågor

 • personbeskrivning- mall

Matriser

Bedömningsmatris: skriva novell

NIvå 1
NIvå 2
NIvå 3
NIvå 4
Innehåll
Din text följer inte "novellreceptet" och/eller saknar en röd tråd.
Din text är i huvudsak skriven utifrån "novellreceptet och har en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Din text är väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa.
Din text är mycket väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa.
Språk
Din text har stora brister vad gäller stavning, skiljetecken och/eller verbens tempus.
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Person- och miljöbeskrivning
Din text saknar beskrivning av personer och miljö.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Kamratrespons
Du har ännu inte visat förmåga att ge respons på en kamrats text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning
Du har ännu inte visat förmåga att bearbeta din text utifrån respons.
Du kan utifrån respons bearbet din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: