Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi FBK 1-5 vt -17

Skapad 2017-02-07 14:25 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Grundläggande geografiska begrepp + eget arbete

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och får en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer. Den ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Givetvis syftar arbetet även till att eleverna generellt ska utveckla sina färdigheter i svenska språket.

Centralt innehåll

  • Jordgloben.Kontinenternas och världshavens läge på jorden. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Undervisning

  • Grundläggande geografiska begrepp.
  • Arbete med kartkunskap - Hur man tolkar kartor.
  • Fakta - Samla fakta via olika källor såsom internet, facklitteratur, föräldrar/syskon, egen kunskap m.m.

Redovisning/utvärdering

  • Eleverna väljer ett land eller annat geografiskt område att beskriva.
  • Eleverna färdigställer i planschform en redovisning med text och bilder samt gör en muntlig sammanfattning inför klassen. Redovisningen kommer också att finnas presenterad och kunna kommenteras av eleverna för föräldrar vid föräldraträff. Skolpersonal kommer då också att bjudas in.
  • Därefter fortsätter arbetet med valda delar av arbetsområdet.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: