Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny grundmall 2018

Skapad 2017-02-07 15:00 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Fysik
Skriv en text som visar vad planeringen handlar om i stora drag, gärna så att eleverna blir intresserade och nyfikna. Om möjligt väljer du en ingressbild som visar vad det handlar om. Välj vilket ämne planeringen handlar om.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska använda kunskaper i ämnet xxxxxxx för att:

- utveckla din förmåga att ...

Kunskapskraven för detta arbetsområde är:

Se längre ner vilka kunskapskrav som är kopplade till arbetsområdet.

 Det jag/vi vill att du ska kunna är .... (konkretisera kunskapsmål)

Utifrån det centrala innehållet kommer vi att utgå från:

Se längre ner vilka delar i det centrala innehållet som är kopplade till arbetsområdet.

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

- zzzzzz.... vad undervisningen kommer att innehålla

Bedömningen av dina förmågor och kunskaper kommer att utgå från:

# det du skriver och lämnar in kommer utifrån innehåll och fakta

# hur du använder fakta från olika källor i tal och skrift

# din motivering till val av källa och ett källkritiskt tänkande i tal och skrift

# din användning av ord och begrepp i tal och skrift

# hur du besvarar frågeställningar i tal och skrift

# hur du planerar och genomför olika moment

# hur du skapar egna frågeställningar

Formativ bedömning

Att under lektionstid ge dig återkoppling och förslag på olika resonemang, metoder och arbetssätt

som hjälper dig att komma vidare i ditt lärande

Summativ bedömning

Att bedöma vad du lärt dig på olika sätt. Det kan ske genom olika metoder som muntliga

frågeställningar som skriftliga prov eller diagnoser utifrån ämnesområdet

Kunskaps progression

Dina olika förmågor och kunskaper bedöms och förs in i en matris som visar din kunskaps-progression.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: