Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning av dina kunskaper i franska

Skapad 2017-02-07 15:36 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Ett kartläggningsmaterial i franska är genomfört och stämmer av dina kunskaper i de fyra färdigheterna: läsa, lyssna, skriva och tala/samtala. Bedömningen av färdigheten tala/samtala görs kontinuerligt i klassrumssituationer: i helklass, i smågrupper, i par och enskilt. Resultatet redovisas i matrisform och kommer att ligga till grund för den fortsatta undervisningen.

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kartläggning i franska

1
2
3
4
Förståelse:
Lyssna
Du förstår delar av talat språk men kan ännu inte tillgodogöra dig sammanhanget.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Läsa
Du läser delar av enkla texter. Du förstår lösryckta ord men kan ännu inte tillgodogöra dig sammanhanget.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Produktion:
Tala /samtala
Formulerar sig ännu inte så att det som sägs blir begripligt. Du uttrycker dig med lösryckta ord.
Du kan muntligen formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan muntligen formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del samman-hängande.
Du kan muntligen formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt samman-hängande.
Skriva
Du formulerar dig ännu inte så att det som skrivs blir begripligt. Det finns brister i formuleringar och språk som gör budskapet svårt att förstå.
Du kan skriftligen formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan skriftligen formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
Du kan skriftligen formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt samman-hängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: