Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner, krafter och tryck

Skapad 2017-02-07 17:55 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 7 – 8 Teknik Fysik
Hur kan vi göra jobbet men ändå spara på kraft. Det ska vi ta reda på genom att ge oss i mekanikens värld.

Innehåll

Mål att sträva mot

Tolkade och konkretiserade mål

När du har läst det här avsnittet ska du:

 • Kunna mekanikens gyllene regel och kunna ge exempel på hur den används
 • Ha reflekterat över några användnings områden för lutande planen, kilen, skruven, hävstången och hjulet
 • Förstå hur man praktisk kan använda ovan nämnda enkla maskiner
 • Kunna följande ord och begrepp: enkla maskiner, kraft, lutande plan, kil, vridningspunkt, hävarm, enarmad och tvåarmad hävstång, block, talja, friktion

Bedömning av din förmåga att:

 • förklara teknik med hjälp av relevanta begrepp
 • förstå hur teknik utvecklas och har utvecklats inom mekannik området,
 • förmågan att praktiskt lösa problem och kapaciteten när det gäller att fullfölja en större uppgift.
 • visa upp praktisk skicklighet när det gäller att fullfölja en större uppgift

Undervisning

 • Att förklara centrala begrepp, analysera och diskutera.
 • Arbeta med övningar
 • Sammarbeta och arbeta självständigt

Uppgifter

 • Videoredovisning laboration

 • Repetitionsfrågor krafter, enkla maskiner och tryck.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: