Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Book of Eli - Literature

Skapad 2017-02-07 21:38 i Thunmanskolan Knivsta
Medias interpretation of literature and the power behind the written word.
Grundskola 8 – 9 Engelska
Literature plays an important role in our lives, this can be seen in how we think, what we think and why we think it. We have worked with various texts, some more serious than others which brings us to literature through a different media; motion picture. The texts have shown us the diversity of humanity and the world. Are we ready to explore the meaning of literature now and in the future?

Innehåll

The Book of Eli

Literature plays an important role in our lives, this can be seen in how we think, what we think and why we think it. We have worked with various texts, some more serious than others which brings us to literature through a different media; motion picture. The texts have shown has the diversity of humanity and the world.

Are we ready to explore the meaning of literature now and in the future?

 

Background:

Time has changed, we live in a world that is not what we know today and this has affected every aspect of life. This movie shows us exactly that where we see how our future might be alongside what will matter; literature.

 

Purpose:

The aim of this project is to highlight and emphasize the importance of literature through the eyes of the future and humanity. We are to learn more about the power of words and how they have had an impact on us, how they might affect us and what that can do to each and every one. 

Methods:

 • motion picture
 • note-taking
 • 3D-method
 • mindmaps
 • the who, the what, the where, the when
 • Drafting

 

Assessment:

This is going to be assessed with a written task and the task is an essay; narrative essay.

 

Criteria (lgr11)

 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruk­tioner i innehållet.
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läs­ning.
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ­ningar.
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Content (lgr11)

 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

 • Talad engelska och texter från olika medier.

 • Talad engelska med viss regional och social färgning.

 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier

 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

 • Samtal och diskussioner samt argumentation.

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut­ tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: