Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sp vale 9 vt 17

Skapad 2017-02-08 09:17 i Gammal Trelleborg
Grundskola F – 9
Vi fortsätter att jobba med Latinamerika men övar mycket på att höra en text för första gången och svara och svara på de spanska frågorna. Nya ord som dyker upp vill jag att de ska omedelbart anteckna. Vi jobbar i workshops med olika spanska uppdrag under 15 minuter 2 och 2 för att bygga meningar utifrån olika förutsättningar, lära sig mer om de Latinamerikanska länderna och öva med nya ord. De är anmälda till en nationell tävling och även har vi NP som innefattar hörfröståelse, läsförståelse, skriva och tala/samtala så de övar olika varianter för att lära sig som bäst på sitt sätt.

Innehåll

Vi fortsätter att jobba med Latinamerika men övar mycket på att höra en text för första gången och svara och svara på de spanska frågorna. Nya ord som dyker upp vill jag att de ska omedelbart anteckna. Vi jobbar i workshops med olika spanska uppdrag under 15 minuter 2 och 2 för att bygga meningar utifrån olika förutsättningar, lära sig mer om de Latinamerikanska länderna och öva med nya ord. De är anmälda till en nationell tävling och även har vi NP som innefattar hörfröståelse, läsförståelse, skriva och tala/samtala så de övar olika varianter för att lära sig som bäst på sitt sätt.

Matriser

Moderna Språk åk 4-9

Kriterier

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar, och gör enstaka enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du bearbetar, och gör enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar, och gör enkla förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi för att förbättra interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier för att förbättra interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du använder dig av flera olika strategier för att förbättra interaktionen.
Medier
Att kunna välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt.
Realia
Kunskap om länder där språket talas.
Du beskriver i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du beskriver i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du beskriver översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: